Essays about: "age of first calving"

Showing result 11 - 15 of 28 essays containing the words age of first calving.

 1. 11. Maasai herding and milking strategies : a case study of goals and decision-making within the household

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Joanna Lindell; [2013]
  Keywords : maasai; kenya; pastoral milk production; herding strategies; milking strategies; decision-making;

  Abstract : In Kenya the Maasai pastoralists have based their livelihoods on dairy production and the production goal is to maintain a sufficient milk supply throughout the year. The pastoral dairy production has two vital characteristics; breeding and milking. Traditionally, breeding is the men’s responsibility, while milking is the duty of women. READ MORE

 2. 12. Orsaker till kalvningssvårigheter och dödfödslar hos SLB och SRB

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Linnea Stolt; [2013]
  Keywords : Dödfödslar; kalvningssvårigheter; orsaker; korrelationer; SLB; SRB;

  Abstract : Difficult calvings and stillborn calves are costly for the producer and lowering these frequencies can decrease the costs for the dairy operation. Each calving in the herd is registered by the farmer and stored in a central database. READ MORE

 3. 13. Association between animal-based measures and register-based welfare indicators in dairy cows : a study of the advisory service "Ask the Cow" and the web report "Animal Welfare Signals"

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Emilia Wallberg; [2013]
  Keywords : dairy cows; animal-based measurements ; Ask the Cow ; register-based welfare indicators; resource-based measurements; Animal Welfare Signals; the Swedish Official Milk Recording Scheme; epidemiology; animal welfare;

  Abstract : Animal welfare can be measured in several different ways; for example by using animal-based measurements. It has been shown that register data from the Swedish Official Milk Recording Scheme can be helpful when identifying herds at risk of having poor animal welfare, which led to a development of the advisory service of ‘Ask the Cow’ and the web report ‘Animal Welfare Signals’. READ MORE

 4. 14. Effektiv djurförsörjning : vilka strategier och hur stor insikt har mjölkproducenter i sin djurförsörjning?

  University essay from SLU/Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

  Author : Mikaela Melander; [2012]
  Keywords : djurförsörjning; rekrytering; inkalvningsålder; kalvningsintervall; mjölkproducenter; beläggning;

  Abstract : Tillgången på nya djur är avgörande för en framgångsrik mjölkproduktion. Äldre kor lämnar produktionen av olika anledningar och de tomma platserna som de ger måste fyllas ut av ett nytt producerande djur. Djurförsörjning handlar därmed om hur effektiva djurflödena är. READ MORE

 5. 15. Inkalvningsålder : dess påverkan på utslagsålder och utslagsorsak

  University essay from SLU/Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

  Author : Sara Fors-Jadin; [2012]
  Keywords : inkalvningsålder; utslagsålder; utslagsorsak; tillväxt; samband; mjölkavkastning; månader i produktion; medelkoantal;

  Abstract : I Sverige är den genomsnittliga inkalvningsåldern 28-29 månader. Trots att rådgivningen rekommenderat en sänkning de senaste 20 åren så har nästan ingenting hänt. Inkalvningsåldern beror på tillväxten och ett välutvecklat land som Sverige borde inte ha några problem med att ha bra tillväxt. READ MORE