Essays about: "age of first calving"

Showing result 21 - 25 of 28 essays containing the words age of first calving.

 1. 21. Analys av juverhälsodata från kärnbesättningen Viken

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Emelie Tufvesson; [2007]
  Keywords : mjölkkor; kärnbesättning; juverhälsa; celltal; testdagsmodell; avelsvärdering;

  Abstract : Nötcenter Viken is a Swedish nucleus herd for dairy cattle. The goal for the farm is to select suitable mothers for the next top generation of bulls. Today the selection for udder health is based on a pedigree index and phenotype data. The pedigree index is based on the cow's father and grandfathers breeding values. READ MORE

 2. 22. Inverkan av utfodringsnivå och miljö på reproduktion och hållbarhet hos rekryteringskvigor

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Lisbeth Johansson; [2007]
  Keywords : kvigor; ute inne; utfodringsnivåer; hälsa;

  Abstract : This study is based on an earlier interdisciplinary study made by Redbo et al., (2000), Extensive cattle production systems – out wintering, which lasted over two winters, 97/98 and 98/99, with two groups of heifers indoors and two groups of heifers outdoors raised in different environments, indoors or outdoors during their second winter. READ MORE

 3. 23. Kalvningsintervall mellan 1:a och 2:a laktationen - betydelse för avkastning

  University essay from SLU/Other

  Author : Kristian Gustafsson; Henrik Svensson; [2007]
  Keywords : kalvningsintervall; laktation; avkastning;

  Abstract : Vår teori innan arbetet var att avkastningen skulle öka med ett längre kalvningsintervall i första laktationen.Frågeställningen vi valde var följande:Kalvningsintervall mellan 1: a och 2: a laktationen, betydelse för avkastning?När frågeställningen var klar utarbetade vi en nollhypotes som sedan ställdes mot vår hypotes. READ MORE

 4. 24. Effekter av olika tillväxthastigheter under kalvperioden

  University essay from SLU/Dept. of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]

  Author : Anna Karlsson; Kristina Dieden; [2007]
  Keywords : mjölkkor; kalvar; tillväxtstudier; mjölkgivor; rekryteringsdjur; utslagsorsaker;

  Abstract : Rekryteringsdjur i svenska mjölkkobesättningar har traditionsmässigt inte blivit uppmärksammade. Tiden från födsel till inkalvning ses ofta som en kostsam transportsträcka. Det är först när de börjar avkasta mjölk och generera pengar till gården som de börjar bli av intresse. READ MORE

 5. 25. Optimal välfärd och hälsa för kalvar

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Martin Fredriksson; [2006]
  Keywords : optimering; välfärd; hälsa; kalvar;

  Abstract : In order to optimize calf welfare and health it is important to know the behavior of cattle in free ranging conditions. When the cow is about to give birth to a calf she will leave the heard about 12 hours before. It is then rather obvious that isolating the cow about calving time in a single pen is imitating the cows' natural behavior. READ MORE