Essays about: "age of first calving"

Showing result 6 - 10 of 28 essays containing the words age of first calving.

 1. 6. Utvärdering av Heatime® i svenska mjölkkobesättningar : en före- och efterstudie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Viktor Almqvist; [2015]
  Keywords : aktivitetsmätare; Heatime®; fruktsamhet; mjölkko; activity monitor; fertility; dairy cow;

  Abstract : Fertiliteten hos högavkastande mjölkkor i världen har en negativ trend. Eftersom brunststyrkan avtagit i takt med att mjölkproduktionen ökat, och lantbrukarna har allt mindre tid avsatt för observation av sina djur, finns en växande marknad för automatiska brunstpassningssystem. I denna studie utvärderas ett sådant system; Heatime®. READ MORE

 2. 7. Automatiska registreringar som kan påvisa brunst hos mjölkkor

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Linnea Gustafsson; [2015]
  Keywords : brunstregistrering; mjölkkor; effektivitet; noggrannhet; oestrus detection; dairy cattle; efficiency; accuracy;

  Abstract : Med dagens växande besättningar är det svårare att upptäcka brunst hos mjölkkor genom visuell observation. Detta leder till ekonomiska förluster, minskat genetiskt framsteg, högre inkalvningsålder och längre kalvningsintervall. READ MORE

 3. 8. Rutiner för kastrering av köttrastjurar på några sydsvenska gårdar

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Malin Claesson; Joel Ekberg; [2015]
  Keywords : köttras; tjurar; stutar; kastrering; nötkött; arbetsmiljö; rutiner;

  Abstract : I en dikobesättning föds vanligen kalvarna i början på året och går sedan ute på bete under våren och sommaren. På hösten skiljer man ifrån tjurarna från korna i samband med att man stallar in i ladugården inför vintern. Den kommande våren är tjurarna som regel redo för att slaktas och släpps därför inte ut på bete. READ MORE

 4. 9. Factors affecting the heifer´s age at pregnancy

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Elin Wejdmark; [2014]
  Keywords : heifer; age of first calving; colostrum; diarrhea; pneumonia;

  Abstract : Several factors affect the heifer´s growth and development, the newborn calf´s feeding of co-lostrum during its first hours of life is one important factor. The colostrum contains higher amount of immunoglobulins and insulin growth factors compared to matured milk. READ MORE

 5. 10. Påverkar kvigans tillväxt och inkalvningsålder hennes framtida mjölkproduktion och produktiva livslängd?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Christine Hultén; [2014]
  Keywords : uppfödning; kritiska perioden; prepubertala perioden; kostnad; mjölk;

  Abstract : Syftet med litteraturstudien vara att ta reda på om kvigans tillväxt och inkalvningsålder påverkar hennes framtida mjölkproduktion och produktiva livslängd. Kvigor i Sverige har länge haft en hög inkalvningsålder jämfört med den efterstävade inkalvningsåldern på 24 månader. READ MORE