Essays about: "agens"

Showing result 1 - 5 of 55 essays containing the word agens.

 1. 1. RISK, RESPECT & UNSPEAKABLE ACTS : Untangling Intimate-Sexual Consent through 'Intuitive Inquiry' & 'Agential Realism'

  University essay from Karlstads universitet/Centrum för genusforskning (from 2013)

  Author : Frida Storm; [2021]
  Keywords : Doing; Consent; Communication; Intuition; Somatics; Intimacy; Sex; Sexual; Violence; Negotiation; Coercion; Rape; Legislation; Feminism; Neoliberal; Queer; Fanzine; BDSM; Dance; Performance; Sex Work; Responsibilization; Accountability; Diffraction; Entanglement; Autonomy; Agency; Power; Trauma.; Görande; samtycke; consent; kommunikation; intuition; somatik; intimitet; sex; sexuellt; våld; förhandling; tvång; våldtäkt; lagstiftning; feminism; nyliberalism; queer; fanzine; BDSM; dans; uppträdande; sexarbete; responsibilisering; ansvar; diffraction; entanglement; autonomi; agens; makt; trauma.;

  Abstract : In an attempt to address the issues in research and theory on consent, this thesis explores what consent can be seen as "doing" through an 'Intuitive Inquiry' (Anderson 2011a) and 'Agential Realism' (Barad 2007). Various manifestations of consent appears through: the experience of the researcher, consent research and theory, consent legislation, interviews with professionals in intimate-sexual consent, and, feminist fanzines. READ MORE

 2. 2. Följsamhet till handhygienrutiner på ett hästsjukhus i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elenora Bader; Fanny Kågström; [2020]
  Keywords : följsamhet; genomsläpplighet; handdesinfektion; desinfektion; handhygien; handskar; häst; smittskydd; vårdhygien;

  Abstract : Hästsjukvården har under årens gång börjat efterlikna sjukvården på humansidan, och i och med det har kraven på god vårdhygien blivit mer strikta. Ökande patientflöden och större patientantal på en begränsad yta leder till en ökad risk för smittspridning och en god handhygien är essentiell för att förhindra att smittsamma agens överförs mellan patienter. READ MORE

 3. 3. Riskfaktorer för kennelhosta hos svenska hundar

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Carola Dowermark; [2020]
  Keywords : kennelhosta; infektiös tracheobronkit; hund; infektionssjukdom;

  Abstract : Kennelhosta är en av de vanligaste infektionssjukdomarna hos hund och den finns över hela världen. Sjukdomen är ett komplex av akuta, mycket smittsamma luftvägsinfektioner. Trots att patogenesen för kennelhosta varit känd sedan 1970-talet insjuknar fortfarande många hundar varje år. READ MORE

 4. 4. Epidemiological aspects of infectious salmon anemia

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Karl Mård; [2019]
  Keywords : Infektiös laxanemi; ILA; epidemiologi;

  Abstract : Infectious salmon anemia is an orthomyxyviral disease posing a serious challenge to the aquaculture of atlantic salmon (Salmo salar). The virus causes severe disease resulting in high moratlity and significant costs to the industry. READ MORE

 5. 5. Between given and created value : Finding new grounds for justifying human rights

  University essay from Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Author : Rita Rubnell Spolander; [2019]
  Keywords : value; metaphysics; philosophy of language; philosophical anthropology; conceptual schemes; primitive reactions; agency; värde; metafysik; språkfilosofi; filosofisk antropologi; primitiva reaktioner; agens;

  Abstract : This thesis aims at formulating a human rights justification based on the assumption that disbelief in human rights is found in communicative grounds, rather than some sort of unreasonable evil. I first identify what I believe to be a flaw in the communicative strength of existing human rights justifications in explaining why rights should be. READ MORE