Essays about: "aging"

Showing result 1 - 5 of 364 essays containing the word aging.

 1. 1. Speech Fluency and Ageing

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för lingvistik och kognitiv semiotik; Lunds universitet/Allmän språkvetenskap

  Author : Harry Polfeldt; [2022]
  Keywords : fluency; age; ageing; aging; linguistics; language; disfluencies; disfluency; dysfluency; dysfluencies; speech; error; errors; psycholinguistics; pause; pauses; repetition; repetitions; lengthening; lengthenings; prolongation; prolongations; swedish; interruption; interruptions; filled; unfilled; unfilled pause; unfilled pauses; filled pause; filled pauses; speech error; speech errors; speech fluency; Languages and Literatures;

  Abstract : Several physiological changes in the speech production process in old age have been documented, yet studies of cognitive changes are few and inconclusive. The current study investigates changes in rates of disfluencies, rates of speech errors and speech rate to examine if speech fluency changes throughout the adult lifespan, as well as whether the influence of task complexity on fluency remains constant regardless of the age of the speaker. READ MORE

 2. 2. The Effect of Culture on the Age at First Birth

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Author : Agnes Erlandsson; Ida Nordenadler; [2022]
  Keywords : culture; age at first birth; transmission of attitudes; tempo of fertility;

  Abstract : In this thesis, we investigate the potential effect of culture on the age at first birth. During the past decade, the age at first birth in Europe has steadily increased to an unprecedented level. Being one of the main factors behind decreasing fertility rates, this is of interest for the dangers following an aging population. READ MORE

 3. 3. How digitalization affects elderly care. - Is digitalization the holy grail solution to the issue of increasing costs in Sweden's elderly care?

  University essay from Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Nils Karlsson; [2022]
  Keywords : Elderly care; digitalization; quality; efficiency; first difference estimation; Law and Political Science;

  Abstract : This thesis analyzes how digitalization in elderly care affects cost-efficiency and quality of care. More specifically, digitalization in elderly care is divided into welfare technologies and E-services. READ MORE

 4. 4. Finns det en association mellan hundens prostatastorlek och serumkoncentrationen av totalt testosteron, sexualhormonbindande globulin (SHBG) eller fritt androgenindex (FAI)?

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sanna Nilsson; [2022]
  Keywords : prostatahyperplasi; testosteron; SHBG; FAI; hund;

  Abstract : Prostatahyperplasi (PH) är den vanligaste prostatapatologin som drabbar den åldrande intakta hanhunden. Sjukdomen kan orsaka obehag och smärta för hunden, främst i samband med defekering, men har även visat sig öka risken för att utveckla andra prostatalidanden. READ MORE

 5. 5. DURABILITY STUDY OF REJUVENATED RAP BINDERS

  University essay from KTH/Kemiteknik

  Author : An Na Lay; [2022]
  Keywords : RAP reclaimed asphalt pavement ; rejuvenator; bitumen; rheology; ageing; RAP; bitumen; föryngringsmedel; reologi; åldring;

  Abstract : När priset på naturtillgångar ökar samt att industrier måste ställa om till en mer hållbar verksamhet innebär detta även en omställning för asfaltsindustrin. Ett sätt för att använda mer återvunnet material i asfaltsindustri är att använda bindemedlet från gammal asfaltsmassa (eng.: reclaimed asphalt pavement, RAP). READ MORE