Essays about: "agrar"

Found 5 essays containing the word agrar.

 1. 1. Agrar planering för ökad livsmedelsberedskap

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Gabriella Croneborg; [2019]
  Keywords : agrar planering; beredskapsplanering; fysisk planering; jordbruk; livsmedelsberedskap; resiliens; självförsörjning;

  Abstract : Detta arbete behandlar beredskapsplanering av livsmedelsförsörjning. I arbetet diskuteras Sveriges självförsörjningsgrad och hur det svenska lantbruket och Sveriges markanvändning bör ändras för att kunna upprätthålla primärproduktionen under en eventuell avskärmning från omvärlden i händelse av kris eller krig. READ MORE

 2. 2. Markpackning och regenerering av markstruktur

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Susanne Alexandersson; [2017]
  Keywords : markegenskaper; markprocesser; markfysikalisk förändring; markporositet; skrymdensitet; daggmask;

  Abstract : This study examines soil compaction and its effect on soil properties, how to avoid compaction and how to regenerate damaged soil structures. One central focus that the study deals with is what importance earthworms have in soil compaction processes. READ MORE

 3. 3. Jordbrukets och järnframställningens påverkan på skogsutvecklingen vid Eskilshult, en by med medeltida anor : en studie baserad på pollenanalys

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Martin Karlsson; [2014]
  Keywords : Pollenanalys; järnhantering; skogsutveckling; blästerugnsbruk; agrar verksamhet; pollen analysis; bloomery furnace; iron works; agrarian activities; forest development;

  Abstract : Människans påverkan på den omgivande miljön har ökat genom historien med ökad bofasthet och samhällsbildning. Vid övergången järnålder-medeltid, när Sverige började ta form som rike skedde flera förändringar inom jordbruk, teknik och samhälle. READ MORE

 4. 4. Lean för lantbruksföretaget : utvärdering av industriellt managementsystem i agrar kontext

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Carl Dyrendahl; Johan Granath; [2011]
  Keywords : lean; ledningssystem; management; företagsstyrning; lantbruk; balanserat styrkort; förbättringsarbete;

  Abstract : The competitiveness and profitability of swedish farm enterprises is frequently discussed in agricultural media. Increased exposure to the surrounding world with greater competitive pressure and considerable price fluctuations in the agricultural markets demand new ways of acting to secure the agricultural sector’s long-term survival and profitability. READ MORE

 5. 5. Finansiering av djurstallar

  University essay from SLU/Dept. of People and Society

  Author : Christian Håkansson; [2007]
  Keywords : stallar; finansiering; banklån;

  Abstract : Syftet med detta arbete är att kontrollera om det går att låna pengar till att bygga stallar för animalieproduktion även om det inte finns en gård bakom som det finns mark på. Anledningen till det är att jag tror att man blir en bättre producent om man specialiserar sig och inte håller på med allting. READ MORE