Essays about: "agricultural advisory service"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the words agricultural advisory service.

 1. 1. Can Smartphones be used as an information delivery tool in post-conflict context? : exploring possibilities of using smartphones to deliver agricultural advisory services in Afgooye district -Somalia

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Abdikadir Jimale; [2020]
  Keywords : agricultural advisory service; farmers; information and communication technology; post-conflict; security; smartphone; vegetables; Somalia;

  Abstract : In areas where reaching out to rural farmers is difficult, Information and Communication Technologies (ICTs), such as mobile smartphones may offer an opportunity to share timely information on weather, markets, farm inputs, and research results to the farmers. Access to this type of information could potentially enhance farmers' farm productivity and their ability to make crucial decisions related to farm management in the face of climate variability. READ MORE

 2. 2. En GAP-analys av den svenska pensionsrådgivningen : underskattar pensionsrådgivande företag betydelsen av svenska lantbruksföretagares förväntningar

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Björn Beckman; Henning Ekselius; [2019]
  Keywords : tjänstekvalité; service; SERVQUAL; GAP-modell; pension; retirement;

  Abstract : Något som diskuteras ofta i den svenska lantbruksbranschen är den dåliga lönsamheten. Det är också det som många lantbrukare säger är orsaken till att de inte kan pensionsspara, och därmed inte kan förbereda sig för ett liv som pensionär på bästa sätt. READ MORE

 3. 3. Är det lönsamt med Lean : en studie om sambandet mellan Lean och upplevd lönsamhet på svenska gårdar

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Linus Nilsson; David Persson; [2018]
  Keywords : Lean; lönsamhet; identitet; lantbruk; Lean lantbruk; TPS; Toyota Production System;

  Abstract : Många av de svenska lantbruksföretagarna anser att deras lönsamhet är dålig (Swedbank och sparbankerna och LRF Konsult, 2015) Lean har funnits under en lång tid och bidragit med att öka konkurrenskraften i företag inom tillverkning och tjänstesektorn samt att några betydelsefulla nyckeltal påverkas positivt (Losonci & Demeter, 2013). Lean har även visat sig ge bättre resultat på fem av tio nyckeltal på svenska gårdar som aktivt arbetat med att implementera Lean (Andersson et al, 2016). READ MORE

 4. 4. Facing a new pest : the case of the invasive fruit fly Drosophila suzukii in southern Sweden

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Emilia Mühlhäuser; [2017]
  Keywords : Drosophila suzukii; soft fruits and berries; Sweden; Skåne; Integrated Pest Management; SPLAT; Hanseniaspora uvarum; systems approach; Participatory Action Research;

  Abstract : In an increasingly globalized food system, pests move easily together with food products and can cause significant damage in their new ranges. The problem is aggravated by climate change, enabling pest survival in previously uninhabitable areas. READ MORE

 5. 5. Facing a new pest : the case of the invasive fruit fly Drosophila suzukii in southern Sweden

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Emilia Mühlhäuser; [2017]
  Keywords : Drosophila suzukii; soft fruits and berries; Sweden; Skåne; Integrated Pest Management; SPLAT; Hanseniaspora uvarum; systems approach; Participatory Action Research;

  Abstract : In an increasingly globalized food system, pests move easily together with food products and can cause significant damage in their new ranges. The problem is aggravated by climate change, enabling pest survival in previously uninhabitable areas. READ MORE