Essays about: "agriculture"

Showing result 1 - 5 of 1476 essays containing the word agriculture.

 1. 1. Effekter av klimatförändringar på växtplankton i subarktiska och alpina sjöar

  University essay from SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Author : Matilda Lundström; [2019]
  Keywords : Fosfor; Växtplanktonbiomassa; Diversitet; Oligotrofiering; Temperatur;

  Abstract : The aim of this report was to determine how the climate change affects the ecosystems in alpine and subarctic lakes in Sweden. This was done by analyzing data from environmental monitoring of 14 subarctic and alpine lakes that was part of the national time-series lake monitoring program. READ MORE

 2. 2. Saving resources through smart farming : An IoT experiment study

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Author : Susanne Jonarv Hultgren; Philip Tennevall; [2019]
  Keywords : Internet Of Things IoT ; Agriculture; Raspberry Pi; Sensors;

  Abstract : Context: Smart farming, agritech, is growing in popularity and is starting to develop rapidly with some already existing technology that is implemented in agriculture for both industrial and private use. Objectives: The goal of this thesis is to investigate the benefits and issues with implementing technology in agriculture, agritech. READ MORE

 3. 3. Mellangrödor i motverkande och förebyggande syfte mot klumprotsjuka och nematoder vid odling av olika huvudgrödor inom familjen Brassicaceae

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Izabella Lundborg; [2019]
  Keywords : plasmodiophora brassicae; växtparasitära nematoder; kålgrödor; kontroll; resistens; värdväxter; purrhavre; rajgräs; oljerättika; honungsfacelia;

  Abstract : I denna uppsats beskrivs mellangrödor och deras potentiella användning i syfte för att motverka, förebygga och uppföröka Plasmodiophora brassicae och växtparasitära nematoder vid odling av grödor inom familjen Brassicaceae. Samt utreda interaktioner mellan klumprotsjuka och växtparasitära nematoder vid val av mellangröda. READ MORE

 4. 4. Fysisk planering för begränsad klimatpåverkan

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Josefin Ågren; [2019]
  Keywords : fysisk planering; begränsa klimatförändringarna; kolinlagring; växthusgasutsläpp; urban sprawl; stadsranden; lantbrukslandskap; planetära gränser; klimaträttvisa;

  Abstract : Mänskligheten konsumerar utöver jordens tillgångar. Naturliga system rubbas. Klimatförändringarna hotar världen med extremväder. I Parisavtalet beslutades det att mänskligheten ska arbeta för att bromsa temperaturhöjningen vid 1,5 grader från förindustriell tid. READ MORE

 5. 5. The economic and social role of married women in the agricultural production system in the region of Muea–Cameroon

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Fomu Agnes Takamo; [2019]
  Keywords : economic role; social role; agricultural production system; married women; gender relation; Cameroon;

  Abstract : Married women play a vital economic and social role in the agricultural production system in Cameroon. These women are mostly involved in food crop production. READ MORE