Essays about: "agriculture"

Showing result 1 - 5 of 1383 essays containing the word agriculture.

 1. 1. The economic and social role of married women in the agricultural production system in the region of Muea–Cameroon

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Fomu Agnes Takamo; [2019]
  Keywords : economic role; social role; agricultural production system; married women; gender relation; Cameroon;

  Abstract : Married women play a vital economic and social role in the agricultural production system in Cameroon. These women are mostly involved in food crop production. READ MORE

 2. 2. Gynna nyttodjur med understödjande grödor?

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Hanna Olsson; [2019]
  Keywords : diversifiering; reglerande ekosystemtjänster; understödjande gröda; stödgröda; mellangröda; nyttodjur; predator; jordlöpare; spindlar;

  Abstract : Diversitet i jordbrukslandskap ger goda förutsättningar för insekter och andra djur som utför ekosystemtjänster som pollinering och skadegörarkontroll. Att införa stödgrödor är ett sätt att öka diversiteten och bidra med resurser till nyttodjur under tidpunkter på året som kan vara kritiska för deras överlevnad. READ MORE

 3. 3. Water availability challenges in Mozambique – implications to the Nexus

  University essay from KTH/Energiteknik

  Author : Ylva Nordström; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Den här rapporten undersöker möjliga framtider för vattentillgångarna och vattenkonsumptionen i området kring Pungwefloden i Mozambique med hänsyn till den naturliga miljön och vattenanvändningen. De vanligaste landklasserna i området är olika typer av skog. READ MORE

 4. 4. Risk acceptance in flood affected areas in Nyando, Kenya

  University essay from Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Author : Viktor Asking; Jonas Nilsson; [2019]
  Keywords : Risk acceptance; natural hazard; flood; drought; human values; risk perception; risk reduction; Nyando wetlands; Kisumu County; Kenya; Technology and Engineering;

  Abstract : The area of Nyando wetlands experience floods almost every year due to heavy rainfall in the surrounding highlands. This area is populated, and this thesis aims to understand how the risk acceptance is developed. READ MORE

 5. 5. Mjölkproducenters användande av hjälpverktyg och dess eventuella påverkan på mjölkkornas produktionsresultat

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Fanny Gunnarsson; [2019]
  Keywords : mjölkkor; mjölkproducenter; mjölkavkastning; produktions-resultat; Kokontrollen; hjälpverktyg; beslut; Växa Sverige; provmjölkning; AMS; mjölkningssystem; besättningsstorlek; produktionsstyrning;

  Abstract : Sveriges lantbruk har genomgått en stor förändring de senaste årtiondena. Det ekonomiska läget har länge varit pressat vilket bidragit till att antalet gårdar i Sverige har på ca 40 år halverats. För att bibehålla konkurrenskraften på marknaden har även strukturella förändringar skett inom varje produktions-gren. READ MORE