Essays about: "agriculture"

Showing result 1 - 5 of 1414 essays containing the word agriculture.

 1. 1. The economic and social role of married women in the agricultural production system in the region of Muea–Cameroon

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Fomu Agnes Takamo; [2019]
  Keywords : economic role; social role; agricultural production system; married women; gender relation; Cameroon;

  Abstract : Married women play a vital economic and social role in the agricultural production system in Cameroon. These women are mostly involved in food crop production. READ MORE

 2. 2. Gynna nyttodjur med understödjande grödor?

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Hanna Olsson; [2019]
  Keywords : diversifiering; reglerande ekosystemtjänster; understödjande gröda; stödgröda; mellangröda; nyttodjur; predator; jordlöpare; spindlar;

  Abstract : Diversitet i jordbrukslandskap ger goda förutsättningar för insekter och andra djur som utför ekosystemtjänster som pollinering och skadegörarkontroll. Att införa stödgrödor är ett sätt att öka diversiteten och bidra med resurser till nyttodjur under tidpunkter på året som kan vara kritiska för deras överlevnad. READ MORE

 3. 3. A study on Swedish researchers’ attitudes and views of the 3Rs

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Isabelle Blomberg; [2019]
  Keywords : 3R; attitudes; animal welfare;

  Abstract : Every year, millions of vertebrates are used worldwide in experimental studies. If, how and when animals are allowed to be used in research is stated in the European directive 2010/63, incorporated in the Swedish animal welfare act (1988:534). READ MORE

 4. 4. Acrylamide in Ready-to-Eat Potato Products

  University essay from Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Author : Lovisa Norén; [2019]
  Keywords : food engineering; livsmedelsteknik; Technology and Engineering; Agriculture and Food Sciences;

  Abstract : The formation of the suspected carcinogenic compound acrylamide has become a noticed problem in the heat processing of several types of carbohydrate rich food items. The European Union is currently working to mitigate these levels, where one strategy is to implement a new regulation with benchmark levels for acrylamide in different products. READ MORE

 5. 5. Klimatförändringar och djurhälsa hos mjölkkor : framtida konsekvenser och utmaningar i Europa

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Sofia Carlsson; [2019]
  Keywords : klimatförändringar; mjölkko; värmestress; THI; embryoöverföring; klimatkänslig sjukdom; parasit; vektor;

  Abstract : Som en följd av den globala uppvärmningen förändras klimatet. Bland annat tros en ökad medeltemperatur och extrema väderförhållanden såsom värmeböljor bli alltmer frekventa runtom i Europa. Klimatförändringarna är något som i allra högsta grad påverkar lantbruket, inklusive mjölksektorn. READ MORE