Essays about: "agriculture"

Showing result 1 - 5 of 2074 essays containing the word agriculture.

 1. 1. Empowering Smallholder Farmers to Achieve Food Sovereignty Through Soil-Less Agriculture

  University essay from Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Abhijith Nag Balasubramanya; Fathimath Zainy Shaafiu; [2022]
  Keywords : Food access; food sovereignty; food security; agriculture; alternative agriculture; aeroponics; hydroponics; aquaponics; empowerment; power; smallholder farmers; vertical farming.;

  Abstract : This study explores the question of how soil-less agriculture through hydroponics, aeroponics, and aquaponics can empower smallholder farmers to achieve food sovereignty as portrayed in documentaries. It addresses the power imbalance between large corporations and smallholder farmers in the traditional agriculture industry. READ MORE

 2. 2. Who’s in and who’s out? : en studie om hur utsädeshanteringen av kulturspannmål organiseras och regleras formellt och informellt

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Clara Gustafsson; [2022]
  Keywords : utsäde; kulturspannmål; tillgång; allmänning; informella utsädessystem; föreningsallmänning; interaktiv samhällsstyrning;

  Abstract : Människors möjlighet att hantera och dela med sig av sitt eget utsäde eroderas av politiska och teknologiska processer. Trots framväxten av formella utsädessystem och lagstiftning som i stor utsträckning hindrar handel och odling av kulturspannmål så fortsätter spannmålsodlare att odla och organisera sig i ett informellt utsädessystem kring kulturspannmål. READ MORE

 3. 3. Potential for Enhanced Biological Phosphorus Removal in an activated sludge system for greywater

  University essay from Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Author : Mehrzad Ghassemi; [2022]
  Keywords : Greywater; EBPR; Phosphorus; Biological treatment; Water and environmental engineering; Technology and Engineering;

  Abstract : As the world's population grows, concerns about water scarcity and rising pollution such as phosphorus and nitrogen have increased significantly. Greywater has been considered by researchers as an ideal alternative to fresh water for decades, and several projects have been implemented to treat and recycle it for various reuse purposes. READ MORE

 4. 4. Planning for well-being by urban design : a city case study of Malmö, Sweden

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Lovisa Niwhede; [2022]
  Keywords : Urban planning; Well-being; Health; Social sustainability; Environmental stress; Environmental psychology; Green; Active; Pro-social; Safe;

  Abstract : This thesis examines how the City of Malmö in Sweden approaches issues of well-being and health in the urban environment, through urban planning. More and more people across the world are moving from rural to urban areas. READ MORE

 5. 5. Tillskottsutfodring av ren (Rangifer tarandus) på slakterier : rutiner och utmaningar

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Ida Suopanki; [2022]
  Keywords : tillskottsutfodring; Rangifer tarandus; slakteri; metabolism; rutiner; utmaningar;

  Abstract : Utfodring av ren blir alltmer vanligt inom renskötseln på grund av krympande betesmarker och förändrade klimatförhållanden. Faktorer som skogsbruk och infrastruktur har bidragit till konkurrens om marken. Vidare har klimatförändringar i form av temperaturväxlingar och mer nederbörd bidragit till svårare vinterbetesförhållanden. READ MORE