Essays about: "aktivist"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the word aktivist.

 1. 1. Politicians in the Media - A Qualitative Analysis of Swedish political leaders in Dagens Nyheter and SVT

  University essay from Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Author : Gustaf Rossi; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Syftet med den här magisteruppsatsen är att förstå vilken roll medierna har i en demokrati genom hur de konstruerar identiteterna på landets ledare. Metoderna som användes var en Kvalitativ innehållsanalys kombinerat med en Kritisk diskursanalys (CDA). READ MORE

 2. 2. There is No Alternative: A Symbolic Interactionist Account of Swedish Climate Activists

  University essay from Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Author : Kristoffer Berglund; [2019]
  Keywords : climate change; climate activism; symbolic interactionism; sociology of emotions; climate anxiety; environmentalism; social psychology; Social Sciences;

  Abstract : Today, a climate crisis is immanent. In this thesis I have conducted nine semi-structured interviews with Swedish climate activists. READ MORE

 3. 3. Museum as Activist: (Re)inventing Institutional Paradigm at the Museum of Movements in Malmö

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Author : Olga Zabalueva; [2018]
  Keywords : migration museums; participation; activism; museum definition; democracy; Museum of Movements; museology; civil society; MACA; Cultural Sciences;

  Abstract : Vad händer bakom museimontrar och magasindörrar? Vem bestämmer vilket kulturarv som ska bevaras och vilken del av det ska utställas? Vem driver det osynliga maskineriet av museernas backstage-funktioner och genomför dagliga museirutiner? Museer som modernitetsinstitutioner har en särskild roll i processen för kunskapsproduktion och maktfördelning inom samhällen, först och främst genom att synliggöra vissa grupper och historier. Sedan 1900-talet uppmärkte man efterfrågan på strukturella förändringar i museer och på 2000-talet står det klart att museer behöver agera och framhålla sitt sociala ansvar. READ MORE

 4. 4. Que(e)rdenker*innen united :politicizing ecological grief within Western cultures of unsustainability through impulses from queer ecological theory and practice

  University essay from Lunds universitet/LUCSUS

  Author : Judith Petra Mühlbacher; [2018]
  Keywords : ecological grief: queer ecology; master identity; art-based research; sustainability science; Social Sciences;

  Abstract : Jegliche Auseinandersetzung mit ökologischer Literatur suggeriert, dass wir uns aufgrund des anthropogenen Klimawandels in einem Zeitalter bisher ungesehener ökologischer Verluste befinden. Eine häufige Reaktion darauf ist ökologische Trauer. READ MORE

 5. 5. Competitive Activism. An Investigation of the activists and volunteers in the 2015 refugee crisis.

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Author : Cristina Ghita; [2016]
  Keywords : refugee crisis; identity; intersectionality; performativity; competition; activism; volunteering; humanitarian aid; cultural analysis; MACA; Cultural Sciences;

  Abstract : I den här uppsatsen undersöks aktivisternas och volontärernas situation i deras arbete med flyktingarna under flyktingkrisen 2015 i Sverige. Genom att använda etnografiska metoder, i synnerhet kvalitativa intervjuer med individer engagerade i att hjälpa flyktingarna, argumenterar jag för att olika aktivistgrupper, trots att de har samma mål, uppvisar ett konkurrerande beteende. READ MORE