Essays about: "akut hotad art"

Found 4 essays containing the words akut hotad art.

 1. 1. Bevarande av sengångare (Bradypus variegatus, Choloepus hoffmanni, Bradypus pygmaeus)

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Therése Granlund; [2018]
  Keywords : sengångare; bradypus; choloepus; bevarande; hot;

  Abstract : Sengångare är fascinerande djur som vi fortfarande inte vet särskilt mycket om. Deras popularitet i media har ökat markant de senaste åren, och många förundras över deras annorlunda beteenden och levnadssätt. READ MORE

 2. 2. Bevarandet av vitryggig hackspett i Sverige : en litteraturstudie

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Johanna Eriksson; [2017]
  Keywords : vitryggig hackspett; bevarande; Sverige; akut hotad art; åtgärdsprogram;

  Abstract : Vitryggig hackspett är rödlistad i Sverige som akut hotad. Under år 2017 är ämnet högaktuellt då det nya åtgärdsprogrammet för arten ska släppas. READ MORE

 3. 3. Leopardens underarter och konflikten med människan

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Charlotte Schildmeijer; [2015]
  Keywords : leopard; distribution; habitatförlust; konflikt med människan; loss of habitat; human-leopard conflict;

  Abstract : Leopard (Panthera pardus) räknas som ett av de fem stora kattdjuren inom släktet Panthera, och är den art av de vilda kattdjuren som har störst geografisk spridning i världen. Med avstånd som sträcker sig från Afrika i väst och delar av Ryssland i öst, är det inte så konstigt att flera skilda underarter uppstått. READ MORE

 4. 4. Vitryggig hackspett (Dendrocopos leucotos) som paraplyart vid restaurering av skogar med stora lövinslag

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Marja Fors ; Malin Sörhammar; [2013]
  Keywords : Paraplyart; åtgärdsprogram; vedlevande insekter; död ved; lövskog;

  Abstract : Den vitryggiga hackspetten är idag klassad som akut hotad (CR). Arten har minskat kraftigt sedan skogsbrukets modernisering. Skogsbrukets påverkan har inneburit en minskning av andelen gammal löv- och barrskog samt död och döende ved. Vitryggens biotopkrav är stora andelar lövskog med mycket död ved. READ MORE