Essays about: "akvatisk anpassning"

Found 2 essays containing the words akvatisk anpassning.

 1. 1. Long bone and vertebral microanatomy and osteo-histology of ’Platecarpus’ ptychodon (Reptilia, Mosasauridae) : implications for marine adaptations

  University essay from Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Author : Miriam Heingård; [2014]
  Keywords : benhistologi; mikroanatomi; mosasaurier; akvatisk anpassning; tillväxthastighet; bone histology; bone microanatomy; mosasaurs; aquatic adaptations; growth rate; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : The inner bone architecture and histology provide information about life history traits of extant as well as extinct animals. Mosasaurs (family Mosasauridae) are a group of secondarily adapted marine squamates that radiated in the Late Cretaceous, resulting in the evolution of a body plan adapted for pelagic habitats. READ MORE

 2. 2. Adaptive plasticity in eye development in perch (Perca fluviatilis)

  University essay from Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Author : Daniel Olofsson; [2012]
  Keywords : Biology and Life Sciences;

  Abstract : Skillnader i abborrars optik med vattenfärg Abborrar är extrema generalister och finns i sjöar med vitt skilda vattenfärger. Det gör att olika abborre populationer upplever vitt skilda ljusmiljöer. Det visar sig att abborrar anpassar sig till mörkt vatten genom att förändra de optiska egenskaperna hos sina ögonlinser. READ MORE