Essays about: "allelobios"

Found 1 essay containing the word allelobios.

  1. 1. Växt-växtbaserad kommunikation : hur sortblandningar påverkade tillväxten hos vårkorn

    University essay from SLU/Dept. of Ecology

    Author : Alexander Pettersson; [2021]
    Keywords : allelobios; allelopati; flyktiga organiska substanser; vårkorn;

    Abstract : Växter utgör grunden för många ekosystem och näringskedjor. Som platsbundna organismer behöver växter kunna anpassa sig efter de rådande förutsättningarna kring växtplatsen. Växter anpassar sig inte bara efter abiotiska faktorer, utan även stress från skadegörare och andra växter spelar en stor roll för en växtens överlevnad. READ MORE