Essays about: "allelopati"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the word allelopati.

 1. 1. Allelopatisk förmåga hos Cannabis sativa L. (Hampa) och dess potential som biologisk bekämpning av ogräs

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Rasmus Lundell; [2022]
  Keywords : Cannabis sativa; allelopati; biologisk kontroll; fytoremediering; ogräs; sekundärmetaboliter;

  Abstract : Sedan människan började kultivera växter har ogräsbekämpning varit en viktig del av odlingen. Under det senaste halvseklet har användningen av kemiska bekämpningsmedel blivit allt vanligare men i takt med att vi sett risker har lagstiftarna tvingats reglera användningen samtidigt som odlare söker alternativ. READ MORE

 2. 2. Växt-växtbaserad kommunikation : hur sortblandningar påverkade tillväxten hos vårkorn

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Alexander Pettersson; [2021]
  Keywords : allelobios; allelopati; flyktiga organiska substanser; vårkorn;

  Abstract : Växter utgör grunden för många ekosystem och näringskedjor. Som platsbundna organismer behöver växter kunna anpassa sig efter de rådande förutsättningarna kring växtplatsen. Växter anpassar sig inte bara efter abiotiska faktorer, utan även stress från skadegörare och andra växter spelar en stor roll för en växtens överlevnad. READ MORE

 3. 3. Allelopatiska egenskaper av tomatidin och andra alkaloider från potatisväxter

  University essay from SLU/Department of Plant Biology (from 140101)

  Author : Lukas Hallberg; [2017]
  Keywords : Allelopati; Tomatidin; Alkaloider; Steroler;

  Abstract : Alkaloids are a heterogeneous group of secondary metabolites in plants with toxic attributes. These substances often have toxic effects on different organisms and are found in many species of the nightshade family (Solanaceae). READ MORE

 4. 4. Allelopatisk effekt av industrihampa som förfrukt till åkerböna, ärt och lupin

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Maria Olsson; [2015]
  Keywords : allelopati; baljväxter; hampa; lupin; odlingssystem; växtföljd;

  Abstract : Under år 2007 observerades dålig etablering och svag tillväxt hos blålupin i ett odlingssystemsförsök i Bollerup, Skåne. Förfrukten var hampa. I led med sockerbetor som förfrukt var blålupinetableringen god och visade inga tecken på försämrad uppkomst eller tillväxt. Samma iakttagelse gjordes år 2008. READ MORE

 5. 5. Blötläggning och aktivering av frön före sådd : ett sätt att förbättra frögroning och konkurrensförmåga

  University essay from SLU/Department of Plant Biology (from 140101)

  Author : Olle Åkesson; [2014]
  Keywords : blötläggning; frögroning; uppkomst; groningsprocess; konkurrensförmåga; allelopati;

  Abstract : Seed germination is a complex process that starts with water uptake by the seed and ends with radicle growth. Several factors affect the germination where water, temperature and light conditions are the most important. Soaking of seeds before sowing provides faster and more uniform emergence. READ MORE