Essays about: "allotment garden"

Showing result 1 - 5 of 13 essays containing the words allotment garden.

 1. 1. Integration of allotment garden in public green space for the social wellbeing of urban residents : a study of Ekebydalen allotment garden, Uppsala, Sweden

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Semhal Mehari Hadgu; [2021]
  Keywords : integration; urban agriculture; gardening; allotment garden; urban park; cultivation park; social wellbeing;

  Abstract : Background: Agriculture is among the relevant factors for the formation of cities and it has been an integral part of city life throughout history. Despite the increase in population growth, urban agriculture can offer a unique opportunity for improving the livelihood of individuals through the practice of growing food in urban green spaces. READ MORE

 2. 2. Dacha Sweet Dacha: Place Attachment in the Urban Allotment Gardens of Kaliningrad, Russia

  University essay from Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Author : Pavel Grabalov; [2017]
  Keywords : dacha; urban allotment garden; place attachment; urban informality; suburbanisation; Kaliningrad;

  Abstract : Official planning documents and strategies often look at cities from above neglecting people’s experiences and practices. Meanwhile cities as meaningful places are constructed though citizens’ practices, memories and ties with their surroundings. READ MORE

 3. 3. Skörda - a concept for indoor growing

  University essay from Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Author : Maria Bergström; [2013-02-20]
  Keywords : ;

  Abstract : In my project I have been focusing on facilitating and shorten the step for people who don’t have the knowledge, or have a small interest in cultivation, to dare to take the step to start growing vegetables. With the concept I want to simplify and in a joyful way show the possibilities to be able to grow a small yield of vegetables in a home environment. READ MORE

 4. 4. Odla ditt bostadsområde! Stadsodlingens betydelse, drivkrafter och genomförande : en fallstudie av Odlingsnätverket Seved i Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Eriksson; [2013]
  Keywords : urban odling; stadsodling; community garden; bostadsgård; hållbar utveckling; Seved;

  Abstract : Vi står inför en mycket spännande framtid inom utvecklingen av odling i stadsmiljö. Den trend av stadsodling som svept över Sverige de senaste åren har lett till att en mängd nyskapande och spännande odlingsprojekt har initierats runt om i landet. Att odla i staden och att odla kollektivt är dock inget nytt fenomen. READ MORE

 5. 5. Socialt kapital : en skörd från den urbana odlingen

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Kajsa Ignell; [2013]
  Keywords : social kapital; överbryggande socialt kapital; community garden; urban odling; kolonilott; sociala nätverk; integration; diversitet;

  Abstract : Hur kan urban odling skapa nya sociala nätverk mellan människor och få dem att mötas i staden? Litteraturstudien har till syfte att undersöka vilka studier som gjorts kring urban odling och socialt kapital, med fokus på överbryggande socialt kapital. Begrepp som community garden, community, kolonilott samt socialt kapital förklaras inledningsvis för att skapa ett ramverk till litteraturstudien. READ MORE