Essays about: "alvar"

Showing result 1 - 5 of 11 essays containing the word alvar.

 1. 1. Limestone Quarry Restoration - Evaluation plan of restoration methods for Alvar establishment on northern Gotland

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Ola Ohlsson; [2020]
  Keywords : Limestone quarry; alvar; restoration; evaluation plan; ANOVA; environmental monitoring; Science General;

  Abstract : Alvars are globally rare habitats with rich and distinctive vegetation-communities. Alvars are found on limestone bedrock which is also subject to quarrying for cement production. The increasing global need for cement results in either expanding existing quarries or the opening of new ones. READ MORE

 2. 2. Screening of Scope 3 emissions : A case study performed at Fiskars Group

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Anni Koponen; [2020]
  Keywords : GHG emissions; sustainability reporting; consumer products; GHG-utsläpp; hållbarhetsredovisning; konsumentprodukter;

  Abstract : After setting the Paris Agreement in 2015, larger companies have increasingly more an essential role in evaluating their environmental impact, understand how large their emissions are and setting their climate targets. Companies can follow different environmental reporting tools such as GRI reporting, CDSB Framework, among others. READ MORE

 3. 3. Vegetation för urbana takbiotoper : ståndortsanpassade buskar och träd för grunda växtbäddar på befintliga takterrasser

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Carl Sandsjö; [2019]
  Keywords : gröna tak; buskar; vedartat; substratdjup; extensiv skötsel; biotop; ekotyp;

  Abstract : Till följd av våra växande städer där förtätningar av befintlig bebyggelse är en vedertagen strategi riskerar grönområden att reduceras till ytan. Samtidigt finns ett ökat krav på mer grönska i staden som kan ge befolkningen rekreation och vila men även leverera ekosystemtjänster som renare luft och avlastning av dagvattensystemet. READ MORE

 4. 4. Remotely sensed estimation of shrub encroachment : a case study on the Great Alvar, Öland, Sweden

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Franziska Weichert; [2018]
  Keywords : Great Alvar; shrub encroachment; species richness; growth rate; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : The increase of shrub extent in arid and semi-arid environments is reducing the species richness all over the globe. This process of shrub encroachment was found to result from changes in anthropogenic land use, especially from too high or too low grazing intensity. READ MORE

 5. 5. Virtual Reality Locomotion : Four Evaluated Locomotion Methods

  University essay from Högskolan Väst/Avd för informatik; Högskolan Väst/Avd för informatik

  Author : Rasmus Karlsson; Alvar Sveninge; [2017]
  Keywords : VR; Virtual Reality; Locomotion; HTC Vive; Steam; SteamVR; Games; Room-Scale;

  Abstract : Virtual Reality consumer hardware is now available for the masses through the HTC Vive, Oculus Rift and PlayStation VR. Locomotion or virtual travel inside immersive experiences is an area which is yet to be fully solved due to space constraints, problems with retaining immersion and potential sickness. READ MORE