Essays about: "ammoniaktillförsel"

Found 1 essay containing the word ammoniaktillförsel.

  1. 1. Optimering av SNCR-system i en biobränsleeldad panna : möjligheter till minskade NOx-utsläpp för ENA Energi

    University essay from SLU/Dept. of Energy and Technology

    Author : Anna Björk; [2008]
    Keywords : NOx-bildning; NOx-reduktion; ammoniaktillförsel; bärluft; kväveoxid; kväveoxidavgift; sekundära åtgärder; NOx-utsläpp; SNCR teknik; SNCR system;

    Abstract : Emission of nitrogen oxides as well as carbon monoxides is an inevitable result of combustion. A Swedish law "Law of environmental fee for emissions of nitrogen oxides as a result of energy production" (lagen om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion (SFS 1990:613)) controls the emission of NOx from energy production by a system of fees. READ MORE