Essays about: "an animal"

Showing result 1 - 5 of 2024 essays containing the words an animal.

 1. 1. THE ROLE OF POLITICAL TRUST ON POLICY ACCEPTABILITY AND PUBLIC SUPPORT FOR A CLIMATE TAX ON MEAT CONSUMPTION A Survey Experiment in Sweden and Turkey

  University essay from Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Ecem Yavuz; [2020-07-03]
  Keywords : ;

  Abstract : Human consumption of meat, specifically ruminants, is argued to be one of the major drivers of climate change. Individual and societal behavioural changes are considered necessary to tackle the overconsumption of animal products. READ MORE

 2. 2. The Animal in the Mirror : Zoomorphism and Anthropomorphism in Life of Pi

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Author : Miryam Bernadette Danielsson; [2020]
  Keywords : Life of Pi; anthropomorphism; zoomorphism; anthropophagy; cannibalism; ecocriticism; animal studies; human-animal dualism; Yann Martel; cartesian dualism; animal philosophy;

  Abstract : This essay explores the application of zoomorphism and anthropomorphism in Yann Martel’s novel Life of Pi. The novel, rather than being a mere shipwreck-narrative or a miraculous tale with religious overtones, is also a story about the complicated and perhaps inevitably divided relationship between humans and animals. READ MORE

 3. 3. Multiple expressions of the wheel cross motif in South Scandinavian rock carvings : case studies of Tanum and Enköping in Sweden

  University essay from Uppsala universitet/Arkeologi

  Author : Yani Ma; [2020]
  Keywords : Rock carvings; Southern Scandinavia; wheel cross; intercontextual; materiality; lifeline; comparative analysis; Tanum; Enköping; Hällristningar; södra Skandinavien; hjulkors; interkontextuell; materialitet; livslinje; jämförande analys; Tanum; Enköping;

  Abstract : Scandinavian rock carvings can be described as the special rock art languages that were written by prehistoric humans to express their ideas, beliefs and thoughts. Each piece of figurative motif language might tell a prehistoric story about for instance domestic life, social practice, ritual or cosmology. READ MORE

 4. 4. Beteendeeffekter av antidepressivt läkemedel på abborre (Perca fluviatilis) : socialt och aktivt beteende undersökts genom att kombinera behandlingar med oxazepam, temperatur och predationstryck

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Oskar Karlsson; Svante Knutsen; [2020]
  Keywords : antidepressiva läkemedel; oxazepam; abborre;

  Abstract : Användandet av antidepressiva och ångestdämpande läkemedel, som ex. oxazepam, ökar i samhället vilket kan leda till höga halter i våra vattendrag. Tidigare studier har visat att abborrar som blir utsatta för miljörelevanta koncentrationer av oxazepam ändrar sitt beteende. READ MORE

 5. 5. Akuta omvårdnadsåtgärder vid projektilskador hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elin De Jong; Nanna Friman; [2020]
  Keywords : akut omvårdnad; djursjukvård; hund; projektilskada; skottskada; trauma; triage;

  Abstract : Hundar med projektilskador utgör en relativt liten patientgrupp i Sverige. Det resulterar i en potentiell risk för att kunskap saknas hos djurhälsopersonal när det gäller det akuta omhändertagandet av dessa patienter, vilket är kritiskt eftersom denna patientgrupp kräver en snabb vård. READ MORE