Essays about: "analgesi"

Showing result 1 - 5 of 37 essays containing the word analgesi.

 1. 1. Smärtlindring och beteendeeffekter vid oralt administrerad cannabidiol till häst : en pilotstudie

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Anna Malmgren; [2021]
  Keywords : cannabis; cannabidiol; CBD; analgesi; kronisk smärta; biverkningar; häst;

  Abstract : Hästar med kronisk ortopedisk smärta behandlas vanligtvis systemiskt med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Medicinering med NSAID kan leda till allvarliga biverkningar i form av gastrointestinala störningar som magsår och kolit. READ MORE

 2. 2. Dystoki och kejsarsnitt på marsvin i Sverige : intervjustudie om svenska klinikers rutiner gällande anestesi, analgesi och kirurgiskt ingrepp

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Isak Svensson; [2021]
  Keywords : dystoki; kejsarsnitt; marsvin; dräktighetstoxikos; dräktighet; anestesi; analgesi;

  Abstract : Dystoki och dräktighetstoxikos är relativt vanligt förekommande problem hos marsvin förknippat med hög mortalitet både för modern och ungarna. Olika profylaktiska åtgärder och att para marsvinen innan blygdbensfogen sammanväxer är bästa sättet att förhindra dräktighetskomplikationer. READ MORE

 3. 3. Bedömning och behandling av smärta på kanin vid svenska veterinärkliniker : en enkätstudie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Amanda Trolin; [2020]
  Keywords : kanin; smärta; smärtlindring; opioid; NSAID; lokalanestetikum;

  Abstract : Kaninen (Oryctolagus cuniculus) används i biomedicinsk forskning och sedan flera år tillbaka har dess popularitet ökat som sällskapsdjur, något som ställer högre krav på veterinärvård av dessa djur. Smärta kan bedömas med objektiva och subjektiva metoder, som t.ex. bedömning av fysiologiska parametrar och beteenden. READ MORE

 4. 4. Metamizols analgetiska effekt hos hund med abdominell smärta

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Linn Teimert; [2020]
  Keywords : hund; smärta; NSAID; akut; metamizol; analgesi; Vetalgin; dipyron;

  Abstract : För att smärtlindra djur krävs kunskap om smärtfysiologi, analgetiska preparat och smärtbe-dömning. Smärta är subjektivt, flerdimensionellt och påverkas av tidigare upplevelser. Enligt djurskyddslagen skall djur behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. READ MORE

 5. 5. Biotillgänglighet för buprenorfin efter subkutan administrering till kanin

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elin Fredriksson; [2019]
  Keywords : kanin; buprenorfin; smärtlindring; analgesi; subkutan; intravenös; biotillgänglighet; farmakokinetik;

  Abstract : Kaniner är både populära sällskapsdjur och används ofta experimentellt inom forskning. Kaniner kan behöva genomgå kirurgiska ingrepp och effektiv postoperativ smärtlindring är nödvändig för att upprätthålla god djurvälfärd. READ MORE