Essays about: "anatomy"

Showing result 1 - 5 of 354 essays containing the word anatomy.

 1. 1. Conceptual Design of Seat Belt Installation for Rear-facing Child Car Seat

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Johan Niklasson; [2019]
  Keywords : Product development; Child car seat; Technology;

  Abstract : Children are more vulnerable in vehicles compared to adults in collisions. Two main reasons are the different body structure between these two and vehicles are more designed to fit adults. Children’s head is larger relative to their body mass and their neck muscle ligaments are still not fully developed. READ MORE

 2. 2. Skadestatistik hos häst : en jämförelse mellan olika inhysningssystem

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Linnéa Olsson; Isabella Söderström; [2019]
  Keywords : skador; grupphästhållning; Active stable;

  Abstract : Horses naturally live in groups. Despite this, many horses are kept individually in boxes and outside. Today you can find many different housing systems and the most common is still an individual box with individually outdoor paddocks. READ MORE

 3. 3. Identifiering och analys av importerade ridhästar i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Ellinor von Essen; [2019]
  Keywords : studbook; competition; young horse performance test;

  Abstract : As the purpose of horses and riding in Sweden has changed, the breeding has been adapted to the market. In order to develop the Swedish Warmblood horse (SWB), some of the horses used for breeding have been imported from other countries. READ MORE

 4. 4. The impact of feed and diet on crickets’ nutritional value and anatomy

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Gabriella Håkansson; [2018]
  Keywords : cricket; house cricket; Cambodian field cricket; Teleogyrus testaceus; entomophagy; protein quality; computer tomography;

  Abstract : Denna studie utvärderar den kemiska sammansättningen hos kambodjanska syrsor (Teleogyrus testaceus) uppfödda på fyra olika dieter. Syrsor från en tidigare studie (Miech et al., 2016) om tillväxt och överlevnad användes i studien. Aminosyrakomposition, mineralinnehåll, vikt och storlek analyserades. READ MORE

 5. 5. En fallstudie av effekten av systemisk NSAID-behandling hos sex hästar med ortopedisk sjukdom : förändras smärtbeteende och rörelseasymmetri?

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Linnéa Andersson; [2018]
  Keywords : Häst; Hälta; Asymmetri; Smärta; Kronisk; smärtutvärdering; NSAIDs;

  Abstract : Hälta är den vanligaste orsaken till veterinärvård hos våra svenska hästar och leder många gånger till en förkortad tävlingskarriär, avlivning och lidande. Hältor kan vara svåra att identifiera vilket leder till att många hästar går med en hältproblematik en längre tid innan ägarna söker veterinärvård. READ MORE