Essays about: "and The Convention on The Rights of the Child"

Showing result 1 - 5 of 114 essays containing the words and The Convention on The Rights of the Child.

 1. 1. The Convention on the Rights of the Child in practice: Social workers’ experience and acting space when implementing the Convention within the City of Gothenburg

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Author : Emelie Ekbrand; [2023-01-26]
  Keywords : Convention on the Rights of the Child; implementation; social workers; children’s rights; acting space;

  Abstract : The aim with this thesis is to examine how social workers, who work in short-term and long term residential housing activities within the City of Gothenburg and meet children in their work with adults, experience the implementation of the Convention on the Rights of the Child in practice, and their perceived circumstances related to opportunities and obstacles regarding the implementation of CRC. As such, the research question that guided the aim are: How do social worker experience that CRC works in practice? What are the social workers own experience regarding interacting and caring communicating with the children they meet? How do social workers as street-level bureaucrats experience their own acting space when working with CRC in practice? The thesis gives new insight into how children´s rights are met at different levels within the City of Gothenburg, as most previous research has focussed on social secretaires experience of the implementation of the convention, looking at social workers experience can help to get an insight into how the convention are established at different levels. READ MORE

 2. 2. Samnyttjande i Industristaden : en undersökning av förskolegårdar och parker i en tätbebyggd stadsdel

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Angelica Baylosis Flodin; [2023]
  Keywords : samnyttjande; förskolor; parker; barn; hälsa; utveckling; Barnkonventionen; Uppsala kommun; riktlinjer;

  Abstract : Ett vanligt förekommande problem i täta städer är att förskolegårdar är små och innehåller stora brister (Ritzén 2018). En lösning till detta problem skulle kunna vara samnyttjande där allmänna parker kan komplettera gården vid utevistelse. READ MORE

 3. 3. Skolvägen ur barns perspektiv : en studie över barns rörelse genom sin närmiljö

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Louise Pira; [2023]
  Keywords : barns perspektiv; barns hälsa; rörelsefrihet; trafikmiljö; vardagsmiljö; trygghet; säkerhet;

  Abstract : Att barn har tillgång till en trygg och säker skolväg är grundläggande för barns rörelsefrihet. En bra skolväg har potentialen att öka barns fysiska aktivitet och självständiga rörelse. READ MORE

 4. 4. “THE BEST INTEREST PRINCIPLE” - A qualitative study on the interpretation of “the child’s best interest” by the European Court of Human Rights and national states

  University essay from Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Lisa Sandgren; [2022-01-31]
  Keywords : European Court of Human Rights; best interest principle; Article 3; Convention on the Rights of the Child; Europe; threefold concept; positive obligations; national courts;

  Abstract : The purpose of this thesis is to analyse Article 3, commonly known as “the best interest principle”, from the Convention on the rights of the child (CRC) in European courts. The European Court of Human Right (ECtHR) is the main court of human rights in Europe and the CRC is one of many conventions that falls under their jurisdiction. READ MORE

 5. 5. Legal Regulation for Artificial Intelligence in the European Union – Major Aspects for Minors

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Author : Erik Johan Österman; [2022]
  Keywords : Artificial Intelligence; Artificial Intelligence Act; Children; Children s Rights; Convention on the Rights of the Child; European Union; Minors; Law and Political Science;

  Abstract : The purpose of this study is to answer in what ways EU regulation and national strategies protect individuals under the age of majority from the misuse of artificial intelligence. This is done by examining the Commission's current proposal for the Artificial Intelligence Act, and by analyzing the national AI strategies in twelve Member States. READ MORE