Essays about: "andlighet"

Showing result 1 - 5 of 11 essays containing the word andlighet.

 1. 1. Kontemplativa Landskap : exempelstudier i Japan

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Joel Andersson; [2019]
  Keywords : kontemplation; japanska trädgårdar; meditation; sinnlighet; andlighet; fenomenologi;

  Abstract : Människan har behov som går utöver de rent fysiska och sociala och kan förstås som en meningssökande varelse. I ett mer sekulariserat samhälle har landskapet kommit att spela en större roll för många människor i deras strävan efter att få utlopp för behov som traditionellt framförallt förknippats med religiositet. READ MORE

 2. 2. Natur, hälsa & tro : en kunskapsöversikt till grund för skapandet av en hälsoträdgård med kristen profil för arbetstränande på Ralingsåsgården, Aneby

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Mirjam Alinder; [2018]
  Keywords : natur; hälsa; tro; naturbaserad rehabilitering; hälsoträdgård; läkande trädgård; ekoterapi; ekospiritualitet; existentiell hälsa; andlighet; arbetsträning;

  Abstract : Detta arbete har sin utgångspunkt i Ralingsåsgårdens önskan om att anlägga en hälsoträdgård, men handlar främst om kopplingarna som finns mellan natur, hälsa och tro. Naturens potential att bidra till förbättrad hälsa har studerats sedan 70-talet, framförallt inom miljöpsykologin, men har tillämpats i varierad grad i tretusen år. READ MORE

 3. 3. Närmare naturen : kulturella ekosystemtjänster i Rålambshovsparken och på Smedsudden

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Gabriella Landrö; [2016]
  Keywords : ekosystemtjänster; välbefinnande; urbana miljöer; Rålambshovsparken; Smedsudden; C O City;

  Abstract : Förtätningstrenden som råder i vårt samhälle hamnar många gånger i konflikt med bevarande av grönområden. Ett fenomen som ofta används i argumentationen för att försvara gröna ytor är ekosystemtjänster (ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande). READ MORE

 4. 4. A Colombian Nun and the Love of God and Neighbour : The Spiritual Path of María de Jesús (1690s-1776)

  University essay from Uppsala universitet/Missionsvetenskap

  Author : Helwi Margarita Cadavid Yani; [2016]
  Keywords : love; God; neighbor; charity; affective; Discalced Carmelites; Barefoot Carmelites; spirituality; convent; nun; white-veiled; Catholic; church; mission; mysticism; mystic; Eucharist; Communion; heart; blood; imagery; metaphor; Purgatory; salvation; soul; sacrament; vision; visions; ineffable; union; rhetoric; rhetoric of femininity; humility; spiritual journal; writings; path; María de Jesús; Teresa of Avila; Teresian presence; Colonial Spanish America; Colombia; New Granada.; kärlek; Gud; nästan; Caritas; affektivt språk; Oskodda karmeliter; Barfota karmeliter; andlighet; andlig; spiritualitet; spirituell; väg; kloster; nunna; katolsk; kyrka; mission; mystik; eukaristi; kommunion; hjärta; blod; bildspråk; metafor; Skärselden; Purgatorium; själ; sakrament; vision; visioner; obeskrivlig; förening; retorik; ödmjukhet; andlig dagbok; skrifter; María de Jesús; Teresa av Avila; kolonial; Amerika; Nya Granada.;

  Abstract : María de Jesús (1690s-1776) was a white-veiled Discalced Carmelite nun of the San José convent in Santa Fe de Bogotá, founded in 1606. She professed in the year 1714, and her spiritual journal was printed in a chronicle about the convent in the 1940s. READ MORE

 5. 5. Christian nurses’ experience of spiritual care : An interview study conducted at a Christian hospital in Myanmar

  University essay from Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Author : Madelen Eklöv; Isabel Sjögren; [2015]
  Keywords : Myanmar; Spiritual care; Spirituality; Christianity; Nurse; Religion; Myanmar; Andlig existentiell omvårdnad; Andlighet; Kristendom; Sjuksköterska; Religion;

  Abstract : Background: It has been argued that nursing care shall be provided with a holistic approach where the human being is seen as one unit that contains body, mind, soul and spirit. The International Council of Nurses (ICN) states that patients’ spirituality shall be respected and that nurses therefore have to involve the spiritual dimension when caring for patients. READ MORE