Essays about: "angiogenesis"

Showing result 1 - 5 of 25 essays containing the word angiogenesis.

 1. 1. Optimization of Acidic Degradation of Hyaluronic Acid using Design of Experiments

  University essay from Linköpings universitet/Teknisk biologi

  Author : Emma Sandqvist Wedin; [2019]
  Keywords : Hyaluronic Acid; Molecular Weight; Acidic Degradation; Heterogeneous Degradation; Robustness Testing; Degradation Constant; Design of Experiments; Degradation; DoE;

  Abstract : Hyaluronic acid (HA) is an unbranched polysaccharide consisting of the repeating disaccharide unit β(1→4)-GlcA-β(1→3)-GlcNAc and is a naturally occurring biopolymer in bacteria and vertebras. HA is predominantly found in the extracellular matrix (ECM) and the in vivo function of HA can vary depending on molecular weight (Mw) for instance high Mw HA is reported to be anti-angiogenic while low Mw HA induces angiogenesis. READ MORE

 2. 2. Tumör-associerade makrofagers inverkan vid juvertumörer hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Martin Kläschen; [2019]
  Keywords : tumör-associerade makrofager; TAM; makrofager; juvertumör; CMT; hund;

  Abstract : Tumör-associerade makrofager (TAM) är makrofager som under påverkan av tumörceller polariseras mot ett stadie där de frisätter tillväxtfaktorer, cytokiner, kemokiner och enzymer som främjar tumörtillväxt, kärlnybildning, invasion och metastasering. Det har konstaterats att ett högre antal TAM i juvervävnad på hund är associerat med en sämre prognos jämfört med hundar med ett lägre antal TAM. READ MORE

 3. 3. Canine transmissible venereal tumour

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Oskar Eriksson; [2017]
  Keywords : CTVT; smittsam könstumör; hund; tumör;

  Abstract : Canine Transmissible Venereal Tumour (CTVT) är en unik smittsam tumörsjukdom. Likt en parasit är den naturligt överförbar mellan individer inom familjen Canidae via transplantation av levande tumörceller, framför allt genom parning. READ MORE

 4. 4. The genetics of glioma : and the use of dogs as model for human glioma

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Vanja Börjesson; [2016]
  Keywords : c-MET; canine; gene therapy; genome wide association studies GWAS ; next generation sequencing NGS ; glioma;

  Abstract : Glioma is the most common type of primary brain tumor in humans, and the second most common in canines. This tumor type originates from glial cells in the brain and is a genetic disorder caused by mutations in genes regulating important cellular functions. The current diagnosis of glioma is based on histopathological evaluations and gradings. READ MORE

 5. 5. Polyakrylamidhydrogel : en vetenskapligt baserad behandling av osteoartrit hos häst?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Rebecka Karlsson; [2016]
  Keywords : polyakrylamidhydrogel; osteoartrit; artificiellt brosk; akrylamid; polyacrylamide hydrogel; osteoarthritis; artificial cartilage; acrylamide;

  Abstract : En vanlig orsak till hälta hos häst är osteoartrit (OA), en ledsjukdom där ledbrosket kan luckras upp så mycket att det subkondrala benet blottläggs. Nyligen introducerades en medicinteknisk produkt innehållande polyakrylamidhydrogel (PAAG) på marknaden för intraartikulär (ia) behandling av OA. READ MORE