Essays about: "animal assisted therapy"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the words animal assisted therapy.

 1. 1. Hemlösa katter som djurunderstödd insats på äldreboenden – ett win-win-upplägg

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Emilie Wass; [2019]
  Keywords : katt; hemlösa katter; djurunderstödd insats; äldreboende; katthem; samarbete;

  Abstract : I Sverige finns ett stort djurskyddsproblem med hundratusentals övergivna och hemlösa katter. Ett annat problem i det svenska samhället är att många äldre människor, framförallt de som bor på permanenta äldreboenden, lider av ensamhet, depression och låg aktivitetsnivå. READ MORE

 2. 2. Hur djurassisterad terapi kan påverka djurens välfärd och välbefinnande

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Johanna Kyrkhage; [2019]
  Keywords : terapidjur; ; djurassisterad terapi; ; välfärd; ; välbefinnande; ; stress; ; ridterapi;

  Abstract : Animal assisted therapy is when you use animals in health care to promote human health. Animals were used in health care for the first time in 1860 but were not used for therapy until 1960. There are many different types of animal assisted interventions and the type is adapted to the needs of the patient. READ MORE

 3. 3. Interactions between humans and dogs : Neurobiological factors relevant for the treatment of exhaustion-related disorders.

  University essay from Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Author : Johanna Sinisalo; [2015]
  Keywords : Cortisol; Oxytocin; Human-Animal Interactions HAI ; Animal-Assisted Therapy AAT ; Attachment Theory; Social Support Theory; Stress;

  Abstract : Increasing evidence illustrates an involvement of stress in a large variety of physical and mental illness. Together with the evolutionary development of the social behavior in humans, the traditional interpretations of the attachment theory and the social support theory underscores the importance of affection, belonging and appreciation for human well-being. READ MORE

 4. 4. Hästar som terapi inom humanvården : hälsoeffekter och risker

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Daniela Andersson; [2015]
  Keywords : hästunderstödd intervention terapi aktivitet; ridterapi; autism; demens; Alzheimers sjukdom; equine assisted intervention therapy activity; therapeutic horseback riding; autism; dementia; Alzheimer’s disease;

  Abstract : Hästar har funnits vid människans sida i över 6000 år och används sedan några decennier tillbaka inom humanvården i form av så kallad hästunderstödd terapi. Syftet med den här litteraturstudien är att redogöra för bakgrunden till att hästar kan användas till detta, vilka effekter som kan ses med fokus på behandling av barn med autism och äldre personer samt överskådligt ta upp vilka risker som finns associerade med terapiformen. READ MORE

 5. 5. Den terapeutiska poängen med att använda djur i olika behandlingar - En kvalitativ studie om användandet av djur i behandling

  University essay from Lunds universitet/Socialhögskolan

  Author : Marina Kron; Robert Ludekus; [2014]
  Keywords : Animals; social work; oxytocin; animal assisted therapy; Social Sciences;

  Abstract : The aim of this study was to find out how professionals in various treatments regard the use of animals as part of the treatment. The aim was also to find out if the professionals see any positive or negative effects with having animals as part of the treatment, and what the clients view was on having animals in the organizations. READ MORE