Essays about: "animal ethics"

Showing result 1 - 5 of 47 essays containing the words animal ethics.

 1. 1. Hundar i människans tjänst : kan det rättfärdigas?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Mikaela Wahlin; [2022]
  Keywords : hund; polis; militär; arbete; träning; etik; välfärd; stress; beteende; berikning; relation; hundförare;

  Abstract : Människan insåg tidigt att vargen, och så småningom hunden, var en bra partner tack vare sitt utomordentliga luktsinne och sin förmåga att samarbeta. Det utnyttjades i jakt och krig och numera inom det moderna försvaret och rättsväsendet. READ MORE

 2. 2. Cannibalism Is Not Inherently Immoral : A Philosophical Study of Morality and Cannibalism

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Author : Rebecca Blomberg; [2022]
  Keywords : Cannibalism; Armin Meiwes; Meiwes; German cannibal; Cannibal; Moral; Morality; Immoral; Immorality; Philosophy; Ethics; Autonomy; Morality in cannibalism; cannibalism moral; cannibalism morality; consent; moral philosophyy; Kannibalism; kannibal; filosofi; etik; moral; samtycke; Armin Meiwes; Tysk kannibal; moralisk kannibalism; moral i kannibalism; moralfilosofi; autonomi;

  Abstract : This essay argues that cannibalism is not inherently immoral. To demonstrate this, I have analyzed the ethics of cannibalism through the perspective of consent, rights, autonomy, and consumption of flesh. I have defined the concepts of cannibalism and morality. READ MORE

 3. 3. Jag mötte inte Lassie, men flera andra vallhundar inom det svenska lantbruket

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Josefin Blank; [2022]
  Keywords : icke-mänsklig aktör; dwelling; actor-network theory; relation; värderingar; vallhund; lantbruk; boskapsskötsel;

  Abstract : Den här texten handlar om arbetande hundar i det svenska lantbruket. Genom intervjuer och observationer av fem personer och deras hundar diskuteras hundens närvaro i lantbruket genom begreppen icke-mänsklig aktör, relation och värderingar. READ MORE

 4. 4. Animal Protection in the Anthropocene

  University essay from Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Nanna Friman; [2022]
  Keywords : animal protection; animal welfarism; animal rights; idea analysis; debate; Law and Political Science;

  Abstract : Increasing knowledge of animals’ physical and emotional needs calls for a constant revision of how to best protect them through legislation – a contentious issue with two main perspectives: animal rights and animal welfarism. The two perspectives represent an anthropocentric and a post-anthropocentric ethical approach to animal protection, making the subject interesting also as a case of balancing human and non-human interests in politics. READ MORE

 5. 5. The role of animals in sustainable land use : can a plant-based diet benefit both animals and land use?

  University essay from SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Blenda Agell; [2022]
  Keywords : land use; fair diet; animal ethics; plant based; vegan; agroecology; sustainability; food system; speciesism; anthropocentrism; critical animal studies;

  Abstract : Introduction: Agroecology and sustainability are both concepts that aim to find solutions towards a healthy planet. This thesis is based on two pillars with a plant-based diet as the connection between them. The two pillars are 1) the missing animal perspective and 2) a more resource efficient land use. READ MORE