Essays about: "animal management"

Showing result 1 - 5 of 944 essays containing the words animal management.

 1. 1. Honlig reproduktion hos unga lodjur (Lynx lynx)

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Cecilia Norstedt; [2022]
  Keywords : Eurasiskt lodjur; lodjur; Lynx lynx; reproduktion; pubertet; dräktighetsandel; persisterande gulkropp; gulkropp;

  Abstract : I Sverige lever Europas störa kattdjur – det eurasiska lodjuret (Lynx lynx). Arten klassas som livskraftig globalt sett men är i Sverige fridlyst sedan 90-talet och klassas som sårbar enligt 2020 års rödlista. Sedan 1990-talet har man i Sverige genomfört en årlig inventering av lodjur för att uppskatta stammens storlek och utveckling. READ MORE

 2. 2. Hundar med bakdelspares : omvårdnad och hantering på vårdavdelningen

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Nikolina Kuzmanovic; Marika Petersson; [2022]
  Keywords : bakdelspares; djursjukskötare; diskbråck; hantering; hund; omvårdnad; ryggmärgsskada; vårdavdelning;

  Abstract : Bakdelspares hos hund kan orsakas av exempelvis diskbråck, fibrocartilaginös emboli eller trauma. Korrekt, tidskrävande och omfattande omvårdnad och hantering är av betydelse för att inte förvärra befintlig ryggmärgsskada eller patientens allmäntillstånd. READ MORE

 3. 3. Factors affecting presence of feed in crops of broilers at slaughter - with focus on a hygienic slaughter

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Ylva Eriksson; [2022]
  Keywords : Crop; Broiler; Feed Withdrawal; Bacteria; Enterobacteriaceae;

  Abstract : Food security and sustainable consumption and production are parts of the United Nation Sustainable Development Goals 2 and 12. Filled broiler crops at slaughter poses a risk to contaminate carcasses with gastrointestinal contents. READ MORE

 4. 4. Samband mellan förväntningar på kattens beteende och val av hanteringsmetod : en kvalitativ intervjustudie av personal inom djursjukvården

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Nicolina Bäcklin Löwenberg; Josephine Pihlvang; [2022]
  Keywords : katt; förväntning; hanteringsmetod; låg stresshantering; Rosenthaleffekten; personal inom djursjukvården;

  Abstract : Katter är ofta stressade hos veterinären vilket kan leda till hanteringsproblem som gör det svårare att behandla katter som besöker djursjukvården. Personal inom djursjukvården har olika erfarenheter och olika synsätt, vilket kan leda till olika förväntningar på hur katter kommer att bete sig under ett besök. READ MORE

 5. 5. Geriatriska katters näringsbehov : en enkätundersökning om kattägares kunskap om att upprätthålla god näringsstatus hos geriatriska katter

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Cecilia Hallquist; Sara Vincent; [2022]
  Keywords : diet; djurägare; enkät; fysiologi; hälsa; katt; kunskapsnivå; nutrition; utfodring; åldersfaktor;

  Abstract : Med en ökande ålder förändras kattens fysiologi och därmed dess näringsbehov. Utan kunskaper hos kattägare om dessa förändringar kring kattens näringsbehov kan det resultera i bristande utfodring. Det kan leda till sjukdomar som med rätt utfodring kan förebyggas. READ MORE