Essays about: "animal welfare"

Showing result 1 - 5 of 810 essays containing the words animal welfare.

 1. 1. Stress och beteende vid bedövning av öring

  University essay from SLU/Dept. Of Aquatic Resources

  Author : Victoria Welander; [2022]
  Keywords : stress; bedövning; öring;

  Abstract : I samband med att fiskar har blivit allt vanligare inom områden som forskning, odling och miljöövervakning har behovet av att säkerställa god djuromsorg blivit mer uppmärksammat. För att minska fiskens stress och underlätta den fysiska hanteringen brukar bedövningsmedel användas i många sammanhang. READ MORE

 2. 2. För- och nackdelar med sambete mellan nötkreatur och får

  University essay from SLU/Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

  Author : Sanna Johansson; [2022]
  Keywords : sambete; nötkreatur; får; parasiter; elakartad katarralfeber; betesbeteende;

  Abstract : I denna litteraturstudie sammanställs och diskuteras vetenskapliga forskningsresultat rörande sambete mellan nötkreatur och får. Detta för att kunna se vilka fördelar eller nackdelar det finns som skulle kunna vara aktuella för den svenska köttproduktionen. READ MORE

 3. 3. Skillnader i smärtuttryck hos halta mjölkkor före och efter behandling av ortopediska sjukdomar

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Alexandra Granlund; [2022]
  Keywords : smärtuttryck; nötkreatur; mjölkkor; hälta; smärtansikte; smärtskala;

  Abstract : Smärta är ett viktigt djurvälfärdsproblem hos nötkreatur och ortopediska sjukdomar som orsak till smärta är vanligt förekommande. Användningen av smärtlindring till nötkreatur varierar i hög grad vilket kan hänga ihop med svårigheterna till smärtbedömning. READ MORE

 4. 4. Länsstyrelsens arbete med omhändertagna katter : beslut om försäljning/överlåtelse eller avlivning

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Magdalena Björefeldt; [2022]
  Keywords : djurskydd; katter; omhändertagande; omplacering; avlivning; länsstyrelse;

  Abstract : In Sweden it is the County Administrative Board’s responsibility to control that the animal keepers follow the animal welfare legislation. Sometimes when the animal keepers do not follow the legislation the County Administrative Board decides to take animals into charge. When they do so they also must decide what is to happen with the animals. READ MORE

 5. 5. Betesdriftens kostnad : vid uppfödning av mjölkraskvigor

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Mikaela Samuelsson; Lovisa Söderlund; [2022]
  Keywords : Kostnad på bete; kviga; TB-kalkyl; betesdrift; stöd; vikt på kviga; tillväxt; kostnadssimulering; uppfödning;

  Abstract : I Sverige finns en beteslagstiftning som är tvingande och därmed måste alla nötkreatur över sex månaders ålder vara ute på bete under sommaren. Beroende på vart i landet produktionen bedrivs är längden av betesdriften varierande. READ MORE