Essays about: "animal welfare"

Showing result 1 - 5 of 574 essays containing the words animal welfare.

 1. 1. Effekt av raslinje och social miljö under di-perioden på smågrisars hälsa och tillväxt fram till 9 veckors ålder

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Anna Olsson; [2019]
  Keywords : svensk Yorkshire; nederländsk Yorkshire; social träning; smågris; tillväxt; dödlighet; hälsa;

  Abstract : Nederländsk Yorkshire (Z-linjen; ZY) är vanligt förekommande i svensk grispro-duktion idag eftersom aveln med Svensk Yorkshire (SY) lades ner 2012. I den tidi-gare svenska aveln, har grisarna indirekt selekterats för att fungera i grupphållnings-system eftersom svensk djurskyddslag skärptes i slutet av 1980-talet med att suggor ska hållas i grupp under dräktighet. READ MORE

 2. 2. Light for dairy cows : methods to measure light in dairy barns

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Sofia Lindkvist; [2019]
  Keywords : light intensity; vision; color; dairy cow; lux meter; spectrophotometer; ELF-method;

  Abstract : Cows presumably perceive light differently from humans, due to physiological dif-ferences and the eyes’ position. When designing light in dairy barns, a lux meter is the most commonly used instrument, and the design is often calculated without any daylight inlet. READ MORE

 3. 3. Framing Nature : A discussion on the ethics of animal confinement in animal parks

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Author : Hampus Thörnqvist; [2019]
  Keywords : Animal Rights; Animal Welfare; Animal Confinement; Experience Industry; Exhibition; Anthropomorphism; Ecological Justice; Radical Anthropology;

  Abstract : The confinement of animals is today a widespread, widely accepted practice, regardless of the intention behind it. The confinement of animals for entertainment purposes, however, poses ethical questions that transgress the body of the animal itself and onto the boundaries of the human. READ MORE

 4. 4. PUT YOUR MONEY WHERE YOUR MOUTH IS? A qualitative study investigating attitudes toward policy aimed at reducing meat consumption, especially a meat tax

  University essay from Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Daniel Burgos-Nyström; [2018-03-07]
  Keywords : beliefs; attitudes; meat tax; policy; cognitive dissonance; sustainable development;

  Abstract : In order to curb negative externalities from meat production and meat consumption policy measures have been investigated and were elaborated on by the Swedish board ofagriculture in 2013. Due to subsequent inaction despite increasing awareness of seriousconsequences for animal welfare, the environment and for human well-being caused by the meat industry, this thesis aims to investigate the grounds for political hesitancy. READ MORE

 5. 5. Smärtbedömning vid intramuskulär administrering av två former av bensylpenicillin till häst

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Matilda Axelsson; [2018]
  Keywords : bensylpenicillin; prokain; lidokain; adrenalin; häst; intramuskulär administration; penicillinchock; prokaintoxicitet; biverkningar; smärta; smärtbeteende; smärtutvärdering; klinisk utvärdering; palpation;

  Abstract : Prokaintoxicitet, kallad ”Penicillinchock” av djurägare, är den vanligaste och allvarligaste biverkningen till bensylpenicillinprokain (Pc-prok) där ett stort antal fall sannolikt inte rapporteras av veterinärer eller djurägare. Majoriteten av reaktionerna orsakas av depå- och lokalbedövningsmedlet prokain när injektion i halsmuskeln råkat ske intravasalt och snabbt når toxiska nivåer i blodet. READ MORE