Essays about: "animals and environment"

Showing result 16 - 20 of 825 essays containing the words animals and environment.

 1. 16. Miljöbaserad berikning - Humboldtpingviner (Spheniscus humboldti)

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Amanda Silwer; [2022]
  Keywords : Humboldtpingvin; miljöbaserad; berikning; pingvin; djurpark; aktivitet; födosök;

  Abstract : Increased activity in the pool environment is, according to previous studies on similar aquatic birds, a clear indicator of good welfare. The welfare of animals in captivity is something many researchers and animal keepers are constantly striving to improve. READ MORE

 2. 17. Nyinflyttat och nyfött, ger det nya beteendemönster? : visenters habitatval och tillståndsbeteenden i vilthägn innan och efter samgång med vildhäst samt födsel av kalv i flocken

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Peter Hansson Silva; [2022]
  Keywords : Europeisk bison; visent; etologi; ekologi; habitatval; vilthägn; Przewalski vildhäst; återintroduktion;

  Abstract : Management of wildlife and husbandry of captive animals have in common the fact that they rely on a solid base of knowledge about the concerned species in order to be successful. The management of the European bison represents an encouraging story of conservation and captive breeding managing to bring a species back from the brink of extinction to a relatively safe status in the wild. READ MORE

 3. 18. Hingstars välfärd – en jämförelse mellan solitära och grupphållna

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Louise Eriksson; [2022]
  Keywords : Hingst; välfärd; grupphållning; häst;

  Abstract : Horses are social animals that in the wild live in harem groups with one or several dominant stallions, several mares, and their young offspring. There are also bachelor stallion groups with several stallions, horses are rarely solitary in the wild. Stallions in captivity are mainly kept under solitary conditions. READ MORE

 4. 19. Hur rengör vi bäst patientburar i smådjurssjukvården? : en utvärdering av två rengöringsmetoder

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elin Nilsson Torstensson; [2022]
  Keywords : ATP; desinfektion; mikrofiber; totalantal aeroba mikroorganismer; vårdhygien;

  Abstract : Inom all sjukvård kan mikroorganismer på patientnära ytor innebära en risk för spridning av smitta mellan patienter, miljö och personal. På ett djursjukhus samlas många djur på liten yta vilket innebär en ökad risk för smittspridning mellan djuren. READ MORE

 5. 20. Urialernas hemliga nattliv : en beteendestudie på natten

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Elisabeth Gileborg; [2022]
  Keywords : Urial; tadzjikiska stäppfår; beteende; etologi; bevarandearbete; lekbeteende; modersbeteende;

  Abstract : A large number of wild species on our globe are currently endangered or on the verge of extinction, illegal hunting of animals and changes in their environment are major contributors. There are currently 134 425 species in danger of extinction and 37 480 species on the verge of extinction. READ MORE