Essays about: "animals and environment"

Showing result 6 - 10 of 768 essays containing the words animals and environment.

 1. 6. Microplastic emissions from laundry in Sweden : An actor analysis including the drivers, barriers, possibilities and responsibility of actors upstream and downstream Mimbly AB towards reducing the microplastic emissions.

  University essay from Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Author : Nathalie Martin; Olivia Gewert; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : The usage of plastic is continuously growing with an increasing amount spreading to the environment. This entails potential negative effects on both the human health and on animals, for example by animals starving due to mistaking plastic for food. READ MORE

 2. 7. Jämförelse av två verktygsbaserade berikningar för gulbröstad kapucin (Sapajus xanthosternos)

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Marie Ebbestad; [2021]
  Keywords : Sapajus xanthosternos; kapucin; berikning; bevarande; verktygsanvändning; djurpark;

  Abstract : Golden-bellied capuchins (Sapajus xanthosternos) are small primates from Brazil known for their tool use abilities. They are an explorative species and are capable of several types of tool use. READ MORE

 3. 8. Preschool teachers' perceptions of biology teaching : Biology teaching in an outdoor environment from the child's perspective

  University essay from Karlstads universitet

  Author : Vagma Tajzai; [2021]
  Keywords : Biology teaching; preschool; the child s perspective; the learning environment; the outdoor environment.; Barns perspektiv; biologiundervisning; förskola; lärandemiljön; utomhusmiljön.;

  Abstract : Abstract This study is about preschool teachers' perceptions of biology teaching in preschool. The study examines three questions based on the purpose of the study that focus on preschool teachers 'perceptions of biology teaching in preschool, the child's perspective as a starting point in biology teaching and preschool teachers' reasoning about the importance of the outdoor environment as a learning environment for biology teaching. READ MORE

 4. 9. Våmacidos – den svårupptäckta sjukdomen : en studie kring hur sjukdomen uppkommer samt dess förekomst i Sverige

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Linnéa Jönsson; Amanda Pettersson; [2021]
  Keywords : våmacidos; subakut våmacidos; SARA; foderrelaterade sjukdomar på mjölkkor; rumen acidosis; subacute rumen acidosis; digestive disorders of dairy cows;

  Abstract : För att mjölkkor ska ha en väl fungerande våm krävs en foderstat med en stor mängd fiberrika material som stimulerar till idissling. Vid en för hög tillförsel av stärkelse och en lägre andel fibrer i foderstaten kan mängden flyktiga fettsyror öka i våmmen. READ MORE

 5. 10. Hur mår minigrisen? : en enkätstudie om inhysning, djurskyddslagstiftningen, beteende och omplacering kopplat till minigrisen somsällskapsdjur

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Melinda Salestam; [2021]
  Keywords : minigris; L80; beteende; djurvälvälfärd;

  Abstract : The available research on miniature pet pigs and their behavior is scarce. This study aims to investigate housing and whether the living conditions of miniature pet pigs is on a par with Swedish animal-welfare legislation. READ MORE