Essays about: "anknytningsstil"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the word anknytningsstil.

 1. 1. Påverkas anknytningsbeteende hos hund av ägarens personlighet och/eller vuxna anknytningsstil?

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Andres Ellexelius; [2023]
  Keywords : hund-människa-interaktion; omvårdnad; vuxen anknytningsstil; personlighet; big five; ASQ; anknytningsstil; hundbeteende; antrozoologi;

  Abstract : Hunden kan skapa ett band med sin djurägare som är lika unikt som viktigt. Genom evolutionära anpassningar och selektiv avel och har flera förändringar skett som förändrat hundens morfologi, anknytningssystem och belöningssystem. Ett resultat av detta är bland annat hundens förmåga att forma anknytningsband till sin djurägare. READ MORE

 2. 2. Investigating the reliability of a separation : and reunion test performed on pet dogs (Canis familiaris) and their owners

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Sofie-Marie MacKenzie Cardy; [2022]
  Keywords : ethology; anthrozoology; separation; reunion; ownership; dog; behaviour; attachment;

  Abstract : Our long mutual history together with the dog (Canis familiaris) has influenced health, physique, wellbeing, as well as behaviour – on both parts. Today, we refer to dogs as family members rather than working tools. READ MORE

 3. 3. Impact of human caregiving style on the dog-human bond

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Anna Fahlgren; [2019]
  Keywords : Anthrozoology; ; attachment style; caregiving style; ; dog behaviour; ;

  Abstract : Research about attachment behaviours of dogs as a response to human caregiving behaviour as well as the owner’s view of the relationship, is of relevance for the welfare of the dog and the owner. Dogs have been obser-ved showing similar attachment behaviours toward humans as seen in child-ren toward a parent. READ MORE

 4. 4. COMMUNICATION AND HIGH QUALITY COACH-ATHLETE RELATIONSHIP : THE MODERATING ROLE OF ATHLETE ATTACHMENT

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Author : Sofie Gisslén; Elin Sundström; [2019]
  Keywords : coach-athlete relationship; communication strategies; COMPASS; 3Cs 1C; attachment; sports psychology; tränar-idrottar-relationen; kommunikationsstrategier; COMPASS; 3Cs 1C; anknytningsteori; idrottspsykologi;

  Abstract : This cross-sectional study presented two aims: 1) to examine whether associations could be found between athletes’ use of communication strategies conflict management, openness and support, and athletes’ perceptions of coach-athlete relationship quality, and 2) to examine whether athletes’ attachment style (secure, anxious-ambivalent or avoidant) would act as a moderator for this association. A sample of 396 athletes (males = 183, females = 210) whose age ranged from 15 to 60 years (mean age = 19. READ MORE

 5. 5. Effekten av omvårdnadsstil på hundars reaktion vid plötslig ljudöverraskning

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Rebecka Hansson; [2019]
  Keywords : hund; etologi; anknytningsteori; ljudrädsla; människa-hund relation; välfärd;

  Abstract : Under domesticeringen har hundar utvecklat en unik förmåga att kunna läsa av och tolka människans signaler och uttryck. Det har gett hunden en viktig roll för människan där vi nu ser hunden som en självklar del av vår familj, och behandlas som en familjemedlem. READ MORE