Essays about: "ansvarstagande"

Showing result 1 - 5 of 54 essays containing the word ansvarstagande.

 1. 1. Bankmarknadens praktiska hållbarhetsarbete : en fallstudie på tre banker inom den svenska banksektorn

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Stina Sköld; Edward Svensson; [2019]
  Keywords : hållbar utveckling; bank; transparens; intressenter; hållbara investeringar; risker; miljö; Corporate branding; legitimitet; regelverk;

  Abstract : Klimatförändringarna påverkar oss alla och genom att citera Ban Ki-Moon: “Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista som kan bekämpa klimatförändringar” (Lunds Universitet, 2018) kan vi sammanfatta det som att drastiska förändringar behöver ske för vårt sätt att leva. I annat fall kommer miljön skadas ännu mer vilket kommer få konsekvenser. READ MORE

 2. 2. Corporate social responsibility communication : a case study of Oatly

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Alexandra Mendebaba; [2019]
  Keywords : code of conduct; corporate communication; corporate marketing; corporate social responsibility; corporate social responsibility communication; stakeholder management; stakeholder involvement strategy; sustainability report;

  Abstract : The concept of corporate social responsibility (CSR) offers a solution for businesses to identify their roles in society in order to maintain corporate legitimacy in cooperation with the communities they exist. Even though companies started to work with CSR as part of their business, CSR communication remained overlooked, and the literature is scattered around various disciplines. READ MORE

 3. 3. CSR för delade värderingar : en fallstudie av kundperspektiv hos skogs- och lantbrukskunder inom banksektorn

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Erik Grafström; [2019]
  Keywords : consumer behaviour; corporate social responsibility; CSR 2.0; Hertzberg’s two-factor theory; laddering; means-end chain; Schwartz theory of fundamental values; konsumtionsbeteende; Hertzbergs tvåfaktorteori; Schwartz teori för grundläggande värderingar; socialt ansvarstagande i företag;

  Abstract : Finansbranschen, vilken är en bransch beroende av relationer. Hållbarhetsarbete som innebär begränsning av social och miljömässig påverkan är idag en viktig del av företagande i många branscher. Hur hållbarhetsarbetet tas i uttryck kan skilja sig mycket även inom samma bransch. READ MORE

 4. 4. Derivation of a correlation to determine a combined cycle's performance based on data from the gas turbine exhaust

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Author : Mattias Ingelström; [2019]
  Keywords : Combined Cycle efficiency; second law efficiency; HRSG; exergy; irreversibilities; Technology and Engineering;

  Abstract : Power production has a vital role in the functioning of society and will have a major part in the future of environmental and economical sustainability. Therefore, efficiencies of power plants are always a subject to improvements in order to utilise resources as efficient as possible. READ MORE

 5. 5. A study of ESG's contribution to firm performance : Evidence from the European region

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Author : Rasmus Sjögren; Jacob Wickström; [2019]
  Keywords : Environmental; Social; Governance; ESG; Corporate Social Responsibility; Firm Performance; Miljömässiga; Sociala; Bolags styrande; ESG; Socialt Ansvarstagande; Företags prestanda;

  Abstract : Sustainability is an increasing subject of interest amongst customers, society and corporate leaders. As firms are adapting towards a more sustainable business, opportunities towards a leading position where both long-term corporate social responsibility and financial performance is of interest. READ MORE