Essays about: "anthelmintica"

Found 2 essays containing the word anthelmintica.

 1. 1. Resistens hos parasiter som angriper får respektive nötkreatur i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Evelina Vinqvist; [2014]
  Keywords : resistens; nötkreatur; får; Sverige; anthelmintikum; Haemonchus contortus; Teladorsagia circumcincta; Cooperia onchophora; Trichostrongylus spp.; Ostertagia ostertagi; resistance; cattle; sheep; Sweden; anthelmintica;

  Abstract : Parasitangrepp är en av de vanligaste och allvarligaste orsakerna till produktionsbortfall hos får och nöt. Akut sjukdom till följd av parasitangrepp uppstår ofta plötsligt och med hög mortalitet. READ MORE

 2. 2. Spolmaskassocierad kolik hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Jenny Hedenby; [2010]
  Keywords : häst; föl; kolik; Parascaris equorum; spolmask; coprostas; avmaskning; anthelmintika; horse; equine; foal; colic; roundworm; obstruction; impaction; anthelmintica;

  Abstract : Följande litteraturstudie sammanställer information från sex rapporter om hästar med kolik orsakad av spolmask. Särskild tyngdpunkt är ägnad förekomsten av spolmaskassocierad kolik, predilektionsområde för obstruktionen, riskgrupp, riskperiod samt avmaskning i samband med kolikfallen. READ MORE