Essays about: "antiinflamatorisk"

Found 1 essay containing the word antiinflamatorisk.

  1. 1. Manukahonung vid sårbehandling på hund och katt

    University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

    Author : Sofia Ekoutsidou; [2014]
    Keywords : manukahonung; leptospermum scoparium; sårvård; sårläkning; antibakteriell; antiinflamatorisk; hund; katt; manuka honey; leptospermum scoparium; wound care; wound healing; antibacterial; anti-inflamatory; dog; cat;

    Abstract : Honung har en historia inom sårvård som går långt tillbaka i tiden. Idag används honung både inom veterinär- och humanmedicinsk vård. Den honung som används är framförallt Manukahonung från växten Leptospermum scoparium i Nya Zeeland. READ MORE