Essays about: "antikroppar"

Showing result 1 - 5 of 186 essays containing the word antikroppar.

 1. 1. Expression and purification of pyruvate transporting human mitochondrial pyruvate carrier (MPC) protein complex for structural studies

  University essay from Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Author : Markus Wendler; [2022]
  Keywords : Biology and Life Sciences;

  Abstract : Pyruvate is one of the main molecules needed for the citric acid cycle, which produces energy in the form of ATP. The citric acid cycle reaction occurs in the mitochondrial matrix, and for pyruvate to participate in the reaction, it needs to be transported from the cytosol across the mitochondrial membranes into the mitochondrial matrix. READ MORE

 2. 2. An investigation of the interaction between Aquaporin 5 & Ezrin FERM domain

  University essay from Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Author : Markus Wendler; [2022]
  Keywords : Biology and Life Sciences;

  Abstract : Uttorkande vattenkanaler Vattnet i våra kroppar är livsviktigt och dess rörelse mellan celler styrs av vattenkanalproteiner som heter Akvaporiner. Dessa vattenkanaler finns i cellmembranet och bildar ett hål som vatten kan transporteras både in och ut igenom. READ MORE

 3. 3. Comprehensive Study on Aptamers and Aptamer-based Assays

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Author : Axel Truedson; Márta Sundström; Christoffer Eriksson; Andreas Bergfeldt; Matilda Jägare Lindvall; Caroline Normann; [2022]
  Keywords : Aptamer; Biotechnology; Detection method; Biosensor; Molecular recognition; Antibodies; Aptamerer; Bioteknik; Detektionsmetod; Biosensor; Molekylär igenkänning; Antikroppar;

  Abstract : Antibodies are the gold standard molecular recognition elements and a cornerstone of molecular biology. They are used in immunoassays to precisely measure a specific analyte, but certain targets are especially challenging. Difficult targets include small molecules and molecules that do not induce an immune response. READ MORE

 4. 4. SARS-CoV-2 hos mink i Sverige : sammanställning och analys av övervakningsresultat från två säsonger

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Angelica Johansson; [2022]
  Keywords : SARS-CoV-2; mink; Sverige; serologi; ELISA;

  Abstract : SARS-CoV-2 orsakar sjukdomen covid-19 hos människor men kan även smitta från människor till vissa djurarter, däribland mink. Det finns erfarenheter från utbrott i minkbesättningar i flera länder som visat att smittspridningen bland minkar skett snabbt när smittan introducerats till en besättning, eftersom minkar är mycket mottagliga för SARS-CoV-2 samt lever under förhållanden av relativt hög djurdensitet på pälsdjursgårdar. READ MORE

 5. 5. Influenza A in Swedish harbour seals (Phoca vitulina) : a serological study

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Johanna Johnsson; [2022]
  Keywords : IAV; influenza A; harbour seals; H10N7; marine mammals; Phoca vitulina; serology; Sweden; virus;

  Abstract : Evidence of infection with influenza A has been documented in several different marine mammals. However, large outbreaks with mass mortalities have only been seen in harbour seals. In 2014, the first outbreak with influenza A virus (IAV) in harbour seals in Europe was reported. READ MORE