Essays about: "antinutritional factors"

Found 4 essays containing the words antinutritional factors.

 1. 1. How antinutrients found in legumes and legume-based products affect the bioavailability of nutrients

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Anna Johansson; [2022]
  Keywords : Legumes; nutrients; bioavailability; antinutritional factors; absorption and uptake; antinutrients;

  Abstract : As a plant-based diet has been more advocated for various reasons, legumes have become an important pillar in such a diet. Brown beans, yellow peas, green peas and fava beans are the dominating grain legumes grown in Sweden are a natural source of proteins, vitamins and minerals. READ MORE

 2. 2. Produktion av edamame : kvalitetsparametrar för odling och konsumtion

  University essay from SLU/Dept. of Plant Breeding (from 130101)

  Author : Sandra Golobov; [2022]
  Keywords : antinutritionella faktorer; Glycine max; gröna sojabönor; grönskörd; isoflavoner; kvalitet; omogna sojabönor;

  Abstract : Sojabönan är en de viktigaste grödorna och odlas över stora arealer globalt. Den odlas främst för sitt höga proteininnehåll och relativt höga oljeinnehåll och anses därav vara en oljegröda. Edamame eller vegetable soybean är gröna sojabönor som skördas vid mognadsstadie R6 då bönorna fyller ut baljan till 80–90 %. READ MORE

 3. 3. Svenskodlade baljväxter : möjligheter & utmaningar för nya livsmedelsprodukter

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Heli Lindeberg-Lindvet; [2020]
  Keywords : svenskodlade baljväxter; näring i baljväxter; odling av baljväxter; baljväxters miljöpåverkan; antinutritionella faktorer; sojabönan; gulärt; gråärt; gröna ärtor; lupin; linser; fababöna; bruna bönor; extrahering; extrudering; förädling; konsumentattityd;

  Abstract : Trots att utbudet av vegetariska produkter ökar i Sverige, är andelen produkter baserade på svenskodlade baljväxter i nuläget låg. Soja är en vanligt förekommande råvara, men är ofta importerad. De baljväxter som främst odlas i Sverige är olika former av ärter samt åkerbönor. READ MORE

 4. 4. Antinutritionella faktorer i baljväxter : hälsoeffekter, halter och effekter av beredning

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Ylva Henriksson; [2017]
  Keywords : baljväxter; antinutritionella faktorer; proteasinhibitorer; α-amylasinhibitorer; lektiner; saponiner; α-galaktosider; fytat; tanniner; oxalat; lektiner; sojaböna; lupin; bondböna; trädgårdsböna; ärta; lins; beredning; tillagning;

  Abstract : Konsumtion av baljväxter som livsmedel har positiva hälsoeffekter men begränsas av förekomsten av antinutritionella faktorer (ANF). ANF minskar utnyttjandet av näringsämnen genom olika mekanismer, till exempel inhibering av digestionsen-zymer eller komplexbindning med mikro- och makronutrienter, och kan vara direkt skadliga i stora mängder. READ MORE