Essays about: "antrozoologi"

Found 4 essays containing the word antrozoologi.

 1. 1. Påverkas anknytningsbeteende hos hund av ägarens personlighet och/eller vuxna anknytningsstil?

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Andres Ellexelius; [2023]
  Keywords : hund-människa-interaktion; omvårdnad; vuxen anknytningsstil; personlighet; big five; ASQ; anknytningsstil; hundbeteende; antrozoologi;

  Abstract : Hunden kan skapa ett band med sin djurägare som är lika unikt som viktigt. Genom evolutionära anpassningar och selektiv avel och har flera förändringar skett som förändrat hundens morfologi, anknytningssystem och belöningssystem. Ett resultat av detta är bland annat hundens förmåga att forma anknytningsband till sin djurägare. READ MORE

 2. 2. Effekten av omvårdnadsstil på hundars separation och återföreningsbeteende

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Melanie Bava; Sarah Westin; [2019]
  Keywords : djurvälfärd; hundvälfärd; separation och återföreningsbeteende; antrozoologi; anknytningseori;

  Abstract : Målet med denna kandidatuppsats är att studera om det framkommer någon effekt av olika omvårdnadsstilar på hundars anknytning till människor. Detta är en kandidatabete som är baserat på en del av en större studie, som är tagen från praktiskt insamlade data. READ MORE

 3. 3. Effekten av två olika omvårdnadsstilar på hundars beteende vid återförening efter separation

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Elin Yngve; [2017]
  Keywords : hund; anknytning; hund-människa relation; antrozoologi;

  Abstract : Several studies have shown that dogs can have an attachment to their owners that is similar to that between children and their parents. However, most research has been focused on identifying a secure attachment between dog and owner and the various forms of insecure attachment styles have mostly been overlooked. READ MORE

 4. 4. Barn-djurinteraktioner i svenska grundskolan : sker det och varför?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Eva Eriksson; [2010]
  Keywords : Antrozoologi; Barn-djurinteraktioner; Svenska grundskolan;

  Abstract : Forskning har visat på goda effekter hos barn som har djur i sin omgivning. Barn som har en hög tillgivenhet till djur i hemmet visar bland annat en större empati och mer prosociala beteenden än barn som har lägre tillgivenhet till sina djur eller barn som inte har djur i hemmet. Denna effekt har även visat sig hålla i sig till vuxen ålder. READ MORE