Essays about: "archipelago"

Showing result 1 - 5 of 98 essays containing the word archipelago.

 1. 1. Kom ut till vattnet! : ett gestaltningsförslag av en strandpromenad längs Skeppsholmsviken på Södra Djurgården i Stockholm

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sofia Svedmyr; [2019]
  Keywords : strandpromenad; Skeppsholmsviken; Södra Djurgården; vattenkontakt; rekreation;

  Abstract : Stockholm är en stad uppbyggd av ett skärgårdslandskap där hav och land möts. Mängden vatten och närheten till den är något som värdesätts högt. Människor mår bättre, både psykiskt och fysiskt, i gröna miljöer samt i miljöer med inslag av vatten. READ MORE

 2. 2. Malta: A Functional Bilingual Society. An analysis of societal and individual bilingualism

  University essay from Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Author : Greta Daniela Moreno Thobo-Carlsen; [2019]
  Keywords : Malta; bilingualism; societal bilingualism; individual bilingualism; bilingual status.;

  Abstract : With the rich history of territorial conquest on the island of Malta, each regime has left its mark on the small archipelago, especially with each linguistic conquest, a new language was formed, influenced and fortified to what we know now as Maltese. Within this thesis we will identify the factors of these regimes which have led Malta to become a bilingual nation. READ MORE

 3. 3. Landskapet genom filmkameran : filmmediet som verktyg för landskapsrepresentation

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elsa Bally; Alma Rödholm; [2019]
  Keywords : representation; film; platsbesök; landskap; upplevelse; föränderligt;

  Abstract : Det här arbetet undersöker filmmediet som representationsmetod med utgångspunkt i landskapsarkitektens platsbesök. Målet är att genom en teoretisk och praktisk undersökning utforska hur filmmediet kan användas som undersökande verktyg och som representation för det på plats upplevda landskapet. READ MORE

 4. 4. Den privata företagaren : en studie om hur företagare på landsbygden påverkas av sin omgivning med utgångspunkt i Östhammar kommun

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Claes Larsson; [2019]
  Keywords : platsidentitet; entreprenörskap; handlingsutrymme; landsbygdsutveckling; Östhammar;

  Abstract : Landsbygdskommunen Östhammar är belägen i Roslagens skärgård och med sin vackra natur är den hem för cirka 22 000 invånare. Det är av intresse att se hur olika entreprenörer i centralorten Östhammar verkar för en företagsinriktad landsbygdsutveckling. READ MORE

 5. 5. Örum

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Therese Antman; [2019]
  Keywords : Archipelago; bunker; architecture; cabins; sauna; museum; island; sea;

  Abstract : Something essential in this project is to highlight the spirit of the archipelago. My project is creating spaces where you can experience the calm, the ruff, the warm and the cold. The sea can give such a variety of conditions. It changes with the seasons but it also changes with the weather and can quickly go from still breeze to full storm. READ MORE