Essays about: "archipelago"

Showing result 1 - 5 of 101 essays containing the word archipelago.

 1. 1. Kom ut till vattnet! : ett gestaltningsförslag av en strandpromenad längs Skeppsholmsviken på Södra Djurgården i Stockholm

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sofia Svedmyr; [2019]
  Keywords : strandpromenad; Skeppsholmsviken; Södra Djurgården; vattenkontakt; rekreation;

  Abstract : Stockholm är en stad uppbyggd av ett skärgårdslandskap där hav och land möts. Mängden vatten och närheten till den är något som värdesätts högt. Människor mår bättre, både psykiskt och fysiskt, i gröna miljöer samt i miljöer med inslag av vatten. READ MORE

 2. 2. Nynäshamn City Hall

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Uros Aleksic; [2019]
  Keywords : Nynäshamn; inclusion; concrete; Cityhall; public; work;

  Abstract : Nynäshamn City Hall Nynäshamn is a small archipelago city south of Stockholm with around 15,000 inhabitants. Our task was to design a new City Hall that would represent an expansive and progressive community like Nynäshamn. The municipality has an explicit goal of approaching citizens and making them feel included. READ MORE

 3. 3. Malta: A Functional Bilingual Society. An analysis of societal and individual bilingualism

  University essay from Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Author : Greta Daniela Moreno Thobo-Carlsen; [2019]
  Keywords : Malta; bilingualism; societal bilingualism; individual bilingualism; bilingual status.;

  Abstract : With the rich history of territorial conquest on the island of Malta, each regime has left its mark on the small archipelago, especially with each linguistic conquest, a new language was formed, influenced and fortified to what we know now as Maltese. Within this thesis we will identify the factors of these regimes which have led Malta to become a bilingual nation. READ MORE

 4. 4. Landskapet genom filmkameran : filmmediet som verktyg för landskapsrepresentation

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elsa Bally; Alma Rödholm; [2019]
  Keywords : representation; film; platsbesök; landskap; upplevelse; föränderligt;

  Abstract : Det här arbetet undersöker filmmediet som representationsmetod med utgångspunkt i landskapsarkitektens platsbesök. Målet är att genom en teoretisk och praktisk undersökning utforska hur filmmediet kan användas som undersökande verktyg och som representation för det på plats upplevda landskapet. READ MORE

 5. 5. Den privata företagaren : en studie om hur företagare på landsbygden påverkas av sin omgivning med utgångspunkt i Östhammar kommun

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Claes Larsson; [2019]
  Keywords : platsidentitet; entreprenörskap; handlingsutrymme; landsbygdsutveckling; Östhammar;

  Abstract : Landsbygdskommunen Östhammar är belägen i Roslagens skärgård och med sin vackra natur är den hem för cirka 22 000 invånare. Det är av intresse att se hur olika entreprenörer i centralorten Östhammar verkar för en företagsinriktad landsbygdsutveckling. READ MORE