Essays about: "artificiell"

Showing result 1 - 5 of 241 essays containing the word artificiell.

 1. 1. Deep Learning for Anomaly Detection in Microwave Links : Challenges and Impact on Weather Classification

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Olof Engström; [2020]
  Keywords : Anomaly Detection; Time Series; Forecasting; Weather Classification; Microwave Link; CNN; LSTM; Avvikelsedetektering; Tidsserier; Prognostisering; Väderklassificering; Mikrovågslänkar; faltningsnätverk; CNN; LSTM;

  Abstract : Artificial intelligence is receiving a great deal of attention in various fields of science and engineering due to its promising applications. In today’s society, weather classification models with high accuracy are of utmost importance. READ MORE

 2. 2. Intelligent chatbot assistant: A study of integration with VOIP and Artificial Intelligence

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Author : Erik Wärmegård; [2020]
  Keywords : ai; nlp; voip; database; pstn; chatbot; react; web; Artificial Intelligence; Natural Language Processing; Speech Recognition; Dialogflow; Chatbot; Public switched telephone network;

  Abstract : Development and research on Artificial Intelligence have increased during recent years, and the field of medicine is not excluded as a target audience for this top modern technology. Despite new research and tools in favor of medical care, the staff is still under heavy workloads. READ MORE

 3. 3. Lavspridning på hyggesbrända hyggen

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : David Persson; [2020]
  Keywords : artificiell; lavspridning; hygge; ren; renskötsel; renbete; hyggesbränning;

  Abstract : Den boreala skogen har under mycket lång tid präglats utav bränder. Innan människan började kontrollera skogsbränder var det en naturligt återkommande störning. Idag bekämpas och kontrolleras naturliga skogsbränder av människan för att skydda timmer i skogarna. READ MORE

 4. 4. Exploring the Potential of Twitter Data and Natural Language Processing Techniques to Understand the Usage of Parks in Stockholm

  University essay from KTH/Geoinformatik

  Author : Theodor Norsten; [2020]
  Keywords : Natural Language Processing; Sentiment analysis; Topic modeling; Twitter; VADER; LDA;

  Abstract : Traditional methods used to investigate the usage of parks consists of questionnaire which is both a very time- and- resource consuming method. Today more than four billion people daily use some form of social media platform. READ MORE

 5. 5. Ethical views on the influence of interactive systems

  University essay from Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Author : Mirella Liljekvist; Ellen Lindberg; [2020]
  Keywords : Influence; Interactive Systems; Artificial Intelligence; Machine Learning; Ethics in IT;

  Abstract : Människan har i alla år, och i varierande form, influerat varandra till förändrat beteenden och med dagens tekniska utveckling finns det större möjlighet att analysera stora mängder data och hitta mönster som tidigare varit svårt för människan att nå. Med artificiell intelligens, maskininlärning och data mining-tekniker blir det allt lättare för företag att med teknik individanpassa budskap till användare - dels för att göra användarupplevelsen bättre i interaktiva system, men också för att i en förlängning påverka användare att förändra sitt beteende i utvalda situationer. READ MORE