Essays about: "artificiellt ljus"

Showing result 1 - 5 of 14 essays containing the words artificiellt ljus.

 1. 1. Hur ska belysning utformas för att bättre kunna bidra till en tryggare och säkrare utemiljö?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Julia Malm; Sandra Pezo; [2019]
  Keywords : belysning; trygghet; utemiljö; gång- och cykelväg; stadsmiljö; parker; ljusföroreningar; ljussättning; artificiellt ljus; offentlig utemiljö; illumination; lighting;

  Abstract : Belysning är en nödvändig del i alla världens städer. Den bidrar med ljus, vägledning och är en stor del i trygghetsupplevelsen under dygnets mörka timmar. Dock kan belysningen ofta vara dåligt utförd eller otillräcklig, vilket kan leda till att platser istället känns otrygga men även blir osäkra och otillgängliga. READ MORE

 2. 2. Fladdermöss i parkmiljö och stadsnära natur

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Lidia Prykhodko; [2019]
  Keywords : fladdermöss; fragmentering; vattenmiljöer; parker; grönområden; holkar; stadsmiljö; ihåliga träd; trädkorridorer; ljusföroreningar; artificiellt ljus;

  Abstract : Kunskapen om fladdermöss har genom tiderna varit bristfällig, dessa djur har inte sällan förknippats med mörker, ohyra och obehag. Detta börjar dock förändras i takt med tillkomsten av nya lagar som bland annat ger fladdermössen ett starkt skydd på både nationell och internationell nivå. READ MORE

 3. 3. Energy harvesting with solar cells for wireless alarm nodes

  University essay from Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Author : Tobias Olofsson; [2018]
  Keywords : energy harvesting; solar cells; alarm nodes; Technology and Engineering;

  Abstract : Energiförbrukningen i elektronikprodukter minskar samtidigt som prestandan för solceller hela tiden ökar. Nya solcellstyper med lägre priser skapar nya möjligheter för använding även i små elektronikprodukter. Att samla energi från omgivningen, t.ex. READ MORE

 4. 4. Smart Hydroponics : Conceptual Design of Hydroponic Plant System for Home Environment

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Erik Földhazy; [2018]
  Keywords : Industrial Design Engineering; User Experience; Sustainability; Product Design; Human- Centered Design; Hydroponics; Teknisk Design; Användarupplevelse; Hållbarhet; Produktdesign; Human-Centered Design; Hydroponik;

  Abstract : Hydroponics is a method of cultivating plants without the use of soil. Soil acts as a growth medium which gives plants stability, provides nutrients and allows roots to be kept wet without drowning. In hydroponics the soil’s functions are replaced by synthesized methods. Stability comes from a substrate (i. READ MORE

 5. 5. The cow eye : function and effect of light on milk yield

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Hanna Tiilikainen; [2018]
  Keywords : cow-eye; light; photoperiod; milk-yield; prolactin; melatonin;

  Abstract : The purpose of this review was to study the cow’s eye physiology, focusing on how light affects the cow’s milk yield. It has been shown in studies that more hours of light per day (16 hours of light a day, as opposed to about 9-12 hours of light a day), increases milk yield for dairy cows. READ MORE