Essays about: "arv"

Showing result 1 - 5 of 67 essays containing the word arv.

 1. 1. Det industriella kulturarvet : en studie i hur industriarvet värderas, skyddas och bevaras med exempel från kulturreservatet Stabergs bergsmansgård

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Tintin Björnfot Larsson; [2020]
  Keywords : plats; landskap; kulturmiljö; kulturhistoria; landskapsanalys;

  Abstract : I denna uppsats redogör jag för vad det industriella kulturarvet i Sverige innebär och dess relation till oss människor. Jag redogör också för hur värderingen av det industriella kulturarvet går till, hur det skyddas och hur det bevaras. READ MORE

 2. 2. Ethnic Minorities’ Heritage and Archaeological Resources Management : Roma people in Sweden since 1999

  University essay from Uppsala universitet/Arkeologi

  Author : Wing Kwan Wong; [2020]
  Keywords : Ethnic minorities; Sweden; Roma people; Swedish travellers; Archaeology resources management; Heritage management; Etniska minoriteter; Sverige; romer; Resandefolket; arkeologiska resurs förvaltning; kulturarvs förvaltning;

  Abstract : At the end of 1999, the Swedish government adopted two European Union conventions to protect ethnic minorities, and Roma people were recognized as a national ethnic minority of Sweden. Approaching the 20th year mark after the recognition, this research aims to develop an in-depth and inclusive database for Roma people’s heritage and archaeological resources management. READ MORE

 3. 3. Evigt liv eller nytt? : landscape governance för en långsiktig förvaltning av Sankt Lars gravplats

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sara Saleh; [2020]
  Keywords : Sankt Lars; gravplats; förvaltning; ; governance; autoetnografi; kulturarv; styrning; Lund; Staffanstorp; korrektionsanstalt;

  Abstract : Sankt Lars sjukhusområde i Lund kopplar samman ett historiskt arv av korrektionsanstalter och en tidigt modernistisk syn på grönskans välgörande egenskaper med en samtida stadsutvecklingsvurm. Sankt Lars gravplats befinner sig i skärningspunkten mellan olika intressenter, offentliga såväl som privata, med en bristfällig förvaltningsgrad som konsekvens. READ MORE

 4. 4. Hur kan skogsbad skölja bort stressen hos den urbana människan? : naturens bidragande effekter på återhämtning

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Jenny Ajanki; Johanna Attesson; [2020]
  Keywords : skogsbad; natur; urbanisering; stress; återhämtning;

  Abstract : På bara några årtionden har människan gått från att leva ett självförsörjande liv på landsbygden till att leva ett urbant liv i städerna, bortkopplad från naturen. Städerna blir tätare och människan tycks förlora kontakten med naturen allt mer. READ MORE

 5. 5. Street Trees Across Culture and Climate : A Comparative Analysis of Density and Distribution

  University essay from KTH/Urbana och regionala studier

  Author : Nicholas Smart; [2020]
  Keywords : street trees; legacy effects; urban greening; comparative analysis; globalization; urban history;

  Abstract : The positive relationship between humans and nature is manifest in the urban greening movement, which has taken root in cities around the world. Street trees are an essential component of urban design and have emerged from a variety of historic legacies, both human and environmental. READ MORE