Essays about: "as sales"

Showing result 1 - 5 of 966 essays containing the words as sales.

 1. 1. How Global Record Companies Adapt to Digitisation in the Music Industry

  University essay from Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Victor Langley; Ali Ahmed; [2020-02-13]
  Keywords : ;

  Abstract : The music industry underwent a revolution with the advance of digitisation, which was a disaster for the record companies who relied on physical sales of music from CDs and cassettes. Digitisation meant that music in physical formats switched to digital formats, which came unexpectedly for record companies who lost revenue and market shares. READ MORE

 2. 2. Sales Forecasting of Truck Components using Neural Networks

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Author : Yeshwanth Reddy Gaddam; [2020]
  Keywords : Sales forecasting; Artificial Neural Networks; Long Short Term Memory; Multilayer Perceptron; Recurrent Neural Network.;

  Abstract : Background: Sales Forecasting plays a substantial role in identifying the sales trends of products for the future era in any organization. These forecasts are also important for determining the profitable retail operations to meet customer demand, maintain storage levels and to identify probable losses. READ MORE

 3. 3. Gender Distribution on Boards and Company’s Performance: do women on company boards impact the business’ financial performance?

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Beatriz Oliveira; Réka Félix; [2020]
  Keywords : Business and Economics;

  Abstract : Purpose: The purpose of this thesis is to examine the impact of diverse boards with one, two, three or more women in limited companies founded in Sweden in 2010 on financial performance. Firm’s characteristics as board’s gender distribution, net sales, ROE, board size and number of employees will be examined aiming to understand how these boards are composed in terms of gender diversity and the impact of it on firm’s performance. READ MORE

 4. 4. Riskanalys av hybridlärk (Larix X marschlinsii) Riskanalys av hybridlärk (Larix X marschlinsii) : möjligheter och problem

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Karl Magnusson; [2020]
  Keywords : främmande trädslag; marknadsutveckling; ny produkt; SWOT-analys; telefonintervjuer; foreign tree species; market development; new product; SWOT analysis; telephone interviews;

  Abstract : Den svenska skogsbranschen strävar efter en hög skogsproduktion som skänker värde till skogsägaren och skogsindustrin. Genom åren har olika tekniker och metoder används för att höja skogsproduktionen - dikning, förädling och introduktion av främmande trädslag är några av de saker som gjorts för att ge värde åt skogsmarken. READ MORE

 5. 5. Relationsmat, det nya gamla sättet att handla mat : direkta försäljningskanaler för relationsmat samt om REKO-ring relationsmatkonsumenter

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Sandra Lindell; [2020]
  Keywords : närproducerat; konsumentbeteende; livsmedelskedjan; ekologiskt; andelsjordbruk; gårdsbutiker; bondens marknad; försäljningskanaler; livsmedelskonsument; relationsmarknadsföring; local produce; consumer behaviour; food supply chain; organic; consumer supported agriculture; farm shops; farmer’s market; sales channels; food consumer; relationship marketing;

  Abstract : Matskandaler och onödiga tillsatser i maten har påverkat livsmedelskonsumenters förtroende för livsmedelsindustrin samtidigt som en ökad klimatmedvetenhet och kunskap om hur dagens matproduktion påfrestar klimatet har fått konsumenter att ifrågasätta livsmedelskedjan och hur och var maten produceras. Intresset för att handla mer närproducerad mat ökar och det nya begreppet relationsmat som främst anammats av olika REKO-ringar i Sverige är på uppgång och har uppmärksammats av konsumentgrupper som vill gynna den lokala ekonomin, handla ekologiskt, minska matmil och veta mer om ursprunget till sin mat. READ MORE