Essays about: "ash dieback disease"

Showing result 1 - 5 of 15 essays containing the words ash dieback disease.

 1. 1. Askens framtid : konsekvenser och hantering av askskottsjukan ur ett ekologiskt perspektiv

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linda Tångby; Veronika Johansson; [2022]
  Keywords : Fraxinus excelsior; Hymenoscyphus fraxineus; svampsjukdom; biologisk mångfald; värdväxt; handel; invasivitet; resistens; skadegörare på ask; växtskydd; epidemi;

  Abstract : Asken (Fraxinus excelsior) är ett av våra ädellövsslag och dess existens hotas av den vindburna svampsjukdomen askskottsjukan. Sjukdomen upptäcktes först i Polen i början av 90-talet och spreds under en 20-årsperiod till de flesta länder i Europa. READ MORE

 2. 2. Forest structure of Dalby Söderskog National Park : patterns of carbon storage in living and dead trees

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Kumetra Achuthan; [2021]
  Keywords : ash dieback disease; deadwood; Dutch elm disease; living tree volume; coarse woody debris; carbon stock and storage; pest invasions; temperate mixed broadleaved forest;

  Abstract : Carbon sequestration and storage is an ecosystem service supplied by forests, and is of increasing importance in the context of mitigation of global climate change. Forest pest invasions, driven primarily by globalizations, represent a risk to the efficiency of carbon sequestration as they may greatly reduce the amount of the living biomass in forests. READ MORE

 3. 3. Kärnsvampar på ask och skogsalm i Vårdsätra naturreservat

  University essay from SLU/Swedish Species Information Centre

  Author : Karl Soler Kinnerbäck; [2021]
  Keywords : kärnsvampar; pyrenomyceter; skogsalm; ask; almsjuka; askskottsjuka; nedbrytningsgrad;

  Abstract : Almsjuka och askskottsjuka är två svampsjukdomar som kan få stora konsekvenser för arter knutna till skogsalm Ulmus glabra och ask Fraxinus excelsior i Sverige. Det svenska almbeståndet är kraftigt reducerat och en stor del av askarna är infekterade. READ MORE

 4. 4. Amount and distribution of coarse woody debris in Dalby Söderskog national park

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Balaji Naik Sugali; [2021]
  Keywords : Ash dieback; coarse woody debris; dead wood volume; Dutch elm disease; forest reserve; Sweden; temperate forest; tree log; tree snag;

  Abstract : Coarse Woody Debris (CWD) is a critical structural and functional component of all forest ecosystems and comprises non-living woody biomass, standing or lying, larger than 10 cm in diameter. This study provides the first inventory of coarse woody debris in the temperate broadleaf forest of Dalby Söderskog national park in southern Sweden. READ MORE

 5. 5. Effects of ash dieback and Dutch elm disease on forest structure in Dalby Söderskog 2012-2020

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Janis Ruks; [2020]
  Keywords : Sweden; Ophiostoma spp.; Hymenoscyphus fraxineus; Phytophthora spp.; forest succession; forest structure;

  Abstract : Dalby Söderskog is a national park situated in southern Sweden. The forest is dominated by European ash (Fraxinus excelsior L.), wych elm (Ulmus glabra Huds.), pedunculate oak (Quercus robur L. READ MORE