Essays about: "ashwini mayakar"

Found 1 essay containing the words ashwini mayakar.

  1. 1. Integrating Fault Propagation & Transformation Calculus Into Progress IDE

    University essay from Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

    Author : Vinay Hiremath; Ashwini Mayakar; [2012]
    Keywords : ;

    Abstract : .... READ MORE