Essays about: "associationer"

Showing result 1 - 5 of 33 essays containing the word associationer.

 1. 1. Free faecal liquid in horses : associations with nutritional factors

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Elena Rönnqvist; [2020]
  Keywords : concentrates; feeding; feed ration; forage; gastrointestinal tract; haylage;

  Abstract : The occurrence of free faecal liquid (FFL) in horses is a problem as it leads to contamination of the tail and inside of hindlegs, which may result in skin lesions. Distinct from diarrhoea, horses with this condition often defecate normal faeces, but also void faecal liquid before, during or after defecation of solid faeces. READ MORE

 2. 2. Där generationerna möts : en studie om delade utemiljöer mellan äldre och barn

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Vera Shaswar; [2020]
  Keywords : äldre; barn; utemiljö; samverkanshus; förskola; vård- och omsorgsboende; ålderssegregering;

  Abstract : Den här uppsatsen undersöker barns och äldres behov av utemiljöer och huruvida en gemensam utemiljö kan uppfylla båda gruppers behov. I uppsatsen undersöks och presenteras egenskaper i miljön som barn gynnas av i sin lek och utveckling. READ MORE

 3. 3. The Relation Between Temporomandibular Disorders, Catastrophizing, Kinesiophobia and Physical Symptoms

  University essay from Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD); Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

  Author : Xochitl Mena Acuña; Nora Jawad; [2020]
  Keywords : Catastrophizing; Physical symptoms; TMD; Kinesiophobia;

  Abstract : Objektiv: Temporomandibulär dysfunktion (TMD) utgör vanligaste formen av kronisk orofacial smärta. Kronisk TMD har negativ inverkan på det psykosociala tillståndet vilket påverkar livskvaliteten. Syftet är att utreda huruvida en korrelation mellan TMD, katastrofiering, kinesofobi och fysiska symtom föreligger. READ MORE

 4. 4. Detecting changes in word associations over short time periods : Analysing Twitter data with Word2Vec over time

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Andreas Kärrby; Maja Tennander; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : The meanings and connotations of words are constantly changing. Traditionally, one way to track such changes over relatively long time periods is by analysing variations in word usage in written records such as books and newspapers, and by comparing dictionary entries for the words of interest. READ MORE

 5. 5. Skogsvårdsstöd : växande eller igenväxande skogar?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Per Wictorin; [2019]
  Keywords : preferenser; skogspolitik; skogsvård; styrmedel; instruments; forest politics; preferences; silviculture;

  Abstract : Svensk skog täcker cirka 70 % av landytan och utgör en viktig del av landets sysselsättning, produktionsvärde och kompensation för global uppvärmning. Skogen erbjuder en mångfald av värden såsom klimatsmarta råvaror och produkter. Ett röjningsbehov råder primärt hos landets privata enskilda skogsägare. READ MORE