Essays about: "associationsrätt"

Showing result 1 - 5 of 21 essays containing the word associationsrätt.

 1. 1. Parent Company Liability for Torts of Subsidiaries : A Comparative Study of Swedish and UK Company Law with Emphasis on Piercing the Corporate Veil and Implications for Victims of Torts and Human Rights Violations

  University essay from Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Author : Matilda Lindblad; [2020]
  Keywords : Company Law; Piercing the Corporate Veil; Lifting the Corporate Veil; Business and Human Rights; Tort Creditor; Company Group; Multinational Company Group; Limited Liability; Bhopal; Human Rights; UK Company Law; Swedish Company Law; United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights; UNGPs; Parent Company Liability; Subsidiaries Debts; Subsidiaries Torts.; Associationsrätt; Ansvarsgenombrott; Mänskliga rättigheter; Företagande och mänskliga rättigheter; Moderbolags ansvar; Dotterbolags skulder; Dotterbolags skadevållande; Skadestånd; FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter; koncern; multinationell koncern; Bhopal;

  Abstract : The gas leak disaster in Bhopal, India, in 1984 illustrates a situation of catastrophe and mass torts resulting in loss of life and health as well as environmental degradation. The Indian company Union Carbide India Limited, who owned and operated the chemical plant that caused the disaster, did not have sufficient assets to compensate the victims in contrast to its financially well-equipped US parent company Union Carbide Corporation. READ MORE

 2. 2. The American Business Judgment Rule and Swedish Law - A Comparative Analysis of the American Business Judgment Rule and Its Eventual Counterpart in Swedish Law

  University essay from Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Erik Rosberg; [2019]
  Keywords : The Business Judgment Rule; Business Judgment Rule; BJR; Director; Board of Directors; Officer; Chief Executive Officer; CEO; Directors’ Duties; Liabilities; Method Liability; Shareholder; Business Law; Corporate Law; Corporation Law; Comparative Law; American Law; U.S. Law; Swedish Law; United States; United States of America; Sweden; Model Business Corporation Act; MBCA; Delaware General Corporation Law; DGCL; Delaware; Swedish Companies Act; styrelse; verkställande direktör; VD; styrelseansvar; skadestånd; skadeståndsskyldighet; metodansvar; aktieägare; associationsrätt; aktiebolagsrätt; bolagsrätt; förmögenhetsrätt; komparativ rätt; amerikansk rätt; svensk rätt; USA; Sverige; aktiebolagslag; ABL; Law and Political Science;

  Abstract : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka huruvida svenska styrelseledamöter och verkställande direktörer kan förvänta sig att de svenska domstolarna prövar affärsbeslut på ett liknande sätt som de amerikanska domstolarna prövar affärsbeslut. Undersökningen möjliggör en komparativrättslig analys av huruvida det finns något i svensk rätt som liknar den i amerikansk rätt existerande BJR, vilket några svenska rättsvetenskapliga forskare hävdar. READ MORE

 3. 3. What are we protecting? - A study of the Swedish regulation of deal protection arrangements

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Marcus Gustavsson; [2018]
  Keywords : associationsrätt; bolagsrätt; company law; law and economics; aktiemarknadsrätt; stock exchange law; comparative law; komparativ rätt; företagsförvärv; takeover; m a; aktiebolagsrätt; Law and Political Science;

  Abstract : The thesis evaluates and examines the effects of the Swedish regulation of deal protection arrangements by looking to the impact of the provision on the Swedish capital market and target shareholders. The foundations of the Swedish takeover regulation are examined by presenting and arguing the relevant provisions in, and relationship between, stock exchange law, corporate law and EU law. READ MORE

 4. 4. Outsourcing Responsibility - The developments of the doctrine of limited liability concerning multinational corporations and human rights violations

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Paulina Bolton; [2018]
  Keywords : mänskliga rättigheter; human rights law; associationsrätt; corporate law; komparativ rätt; comparative law; ansvarsfrihet; limited liability; principle of separate entities; Law and Political Science;

  Abstract : Offer för brott mot mänskliga rättigheter orsakade av multinationella företags aktiviteter möter stora rättsliga luckor och hinder när de försöker utkräva kompensation för skador. Bolagsrätten som täcker dessa situationer har inte ännu anpassats till förändringarna som den globaliserade världen inneburit, och de komplexa strukturerna som multinationella företag består av idag. READ MORE

 5. 5. Corporate governance in hybrid business entities : a legal analysis of new directors´duties in community interest companies in the United Kingdom and the benefit corporations in the United States

  University essay from Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Author : Peik Stenlund; [2015]
  Keywords : Associationsrätt;

  Abstract : .... READ MORE