Essays about: "atlet"

Showing result 1 - 5 of 9 essays containing the word atlet.

 1. 1. Self-branding on elite level : How female athletes use social media for empowerment

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Stephanie Wiebach; [2022]
  Keywords : social media; feminism; empowerment; sports; athletes; self-branding; media; economics; management; ethics; digital marketing; internet; diversity; society; female athletes; new media; strategy; sociala medier; feminism; egenmakt; idrott; atlet; self-branding; media; ekonomi; hantering; etik; digital marknadsförare; internet; mångfald; samhälle; kvinnliga idrottare; nya medier; strategi;

  Abstract : Professional athletes use social media for many different purposes. That includes sharing personal lives, sport achievements as well as endorsements and branding activities with sponsors. READ MORE

 2. 2. Pilotstudie: Duration av belastningsoch svävningsfas i trav på volt jämfört med rakt spår med respektive utan ryttare samt med hästen i olika huvudpositioner

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Tove Månsson; [2020]
  Keywords : trav; hälta; hovförflyttning; ridning;

  Abstract : Lameness is a common health issue for sports horses. The horse is an athlete that often suffers from injuries in the locomotor apparatus. Such injuries are not only expensive but also have a negative effect on the welfare of the horses. The trot is a two-beat gait where the diagonal limbs move in unison. READ MORE

 3. 3. Cristiano Ronaldwho?

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Christopher Kewenter; Victor Grundén; Isak Söderlund Schulz; [2020]
  Keywords : Esport; Esports athletes; esport fans; athlete branding; sports marketing; Business and Economics;

  Abstract : Titel: Cristiano Ronaldwho? En kvalitativ studie om esportatleter, de nya sportstjärnorna Seminariedatum: 2020-06-04 Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete kandidatnivå i marknadsföring, 15 högskolepoäng Författare: Victor Grundén, Christopher Kewenter och Isak Söderlund Schulz Handledare: Peter Svensson Fem nyckelord: Esport, esportatleter, esportfans, athlete branding och sports marketing Syfte: Huvudsyftet är att undersöka eventuella modifikationer och tillägg gällande den mest vedertagna athlete branding modellen inom traditionell sport. Detta uppnås genom två delsyften: (1) Undersökning av särdrag gällande esportatleter & deras fans, (2) undersökning av särdrag gällande esport. READ MORE

 4. 4. Motherhood transitions in sport: From pregnancy to post-partum

  University essay from Högskolan i Halmstad/Hälsa och idrott; Högskolan i Halmstad/Hälsa och idrott

  Author : Annie Jonsson; Julie Marie Skalleberg; [2020]
  Keywords : athlete mother; elite sports; challenge; resource; coping strategy; transition phase; idrottande mamma; elitidrott; utmaning; resurs; copingstrategi; övergångsfas;

  Abstract : Syftet med studien var att undersöka kvinnliga idrottares upplevelser av karriärövergången att bli mamma, med ett fokus på utmaningar, resurser och copingstrategier under perioderna före-, under- och efter graviditeten. I studien användes en kvalitativ forskningsmetod med semi-strukturerade intervjuer. READ MORE

 5. 5. Entering higher education : Dual career transition experiences of Swedish student-athletes

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Author : Jonna Britse; Alexandra Varga Karlsson; [2017]
  Keywords : Dual career; holistic development; student-athlete; transition; university.; Dubbel karriär; holistisk utveckling; universitet; student-atlet; övergång;

  Abstract : The objectives in this study were to investigate dual career transitions experiences and the overall perception of the transition process of university student-athletes in a Swedish dual career program. Twenty-one interviews were conducted with student-athletes between 19-29 years (M=22.14, SD=2. READ MORE