Essays about: "audit compliance"

Showing result 1 - 5 of 22 essays containing the words audit compliance.

 1. 1. Integration of Artificial Intelligence in Auditing : the Effect on Auditing Process

  University essay from Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Author : Folasade Alaba; Salim Ghanoum; [2020]
  Keywords : Artificial Intelligence AI ; audit process; AI in auditing; audit effectiveness;

  Abstract : Business growth comes with complexity in operations, leveraging on the use of technology-based decision tools are becoming prominent in today's business world. Consequently, the audit profession is tuning into this change with the integration of artificial intelligence systems to stay abreast of the transformation. READ MORE

 2. 2. Hur kan relationen mellan djurskyddsinspektören och djurhållaren förbättras?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Jennifer Johansson; [2018]
  Keywords : djurskydd; attityder; lagstiftning; länsstyrelse;

  Abstract : För att säkerställa att djurskyddet ute på gårdarna i Sverige motsvarar kraven i nationell lagstiftning samt EU-lagstiftning utförs offentliga kontroller. Ansvaret för den offentliga kontrollen åligger landets 21 länsstyrelser. Jordbruksverkets uppgift är att vara med och samordna länsstyrelsernas arbete. READ MORE

 3. 3. Dancing Agencies in Structures of Verification Exploring Compliance Through a Lens of Sociomateriality

  University essay from Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Author : Jonas Magnusson; Edvard Åkerberg; [2017-09-14]
  Keywords : Compliance; Auditability; Agency; Sociomateriality; Materiality; Routines; Imbrication;

  Abstract : Den nuvarande litteraturen inom compliance och regulativa mekanismer erbjuderen mängd olika koncept kring hur vi byggt upp strukturer kring granskning ochverifiering. Ändå så har för få fokuserat på vad det verkligen producerar. Detta ärsynd då vi idag ser en ökning av regulativa mekanismer och granskning i allabranscher. READ MORE

 4. 4. To what extent do firms comply with IAS 36? : A study based on firms listed on Nasdaq OMX Stockholm

  University essay from Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Author : Stina Skyttner; Nora Wennertorp; [2017]
  Keywords : Impairment testing of Goodwill; IAS 36 paragraph 134; Compliance; Financial Reporting;

  Abstract : Title - To what extent do firms comply with IAS 36?: A study based on firms listed on Nasdaq OMX Stockholm.Level - Master thesis in business administration.Authors - Stina Skyttner and Nora Wennertorp.Supervisors - Arne Fagerström and Saeid Homayoun. READ MORE

 5. 5. The including of rent for premises as costs for leases -Compliance with disclosure requirements for leases in K3 regarding rent for premises

  University essay from Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Andreas Pagerup; Mikael Gustafsson; [2016-03-15]
  Keywords : ;

  Abstract : In recent years, Swedish accounting has undergone major changes, particularlyregarding the K3 regulatory framework. Bigger companies whose financial year beganafter December 31, 2013 have to comply with K3, however, K3 compliance is optionalfor smaller companies who could instead choose to comply with K2. READ MORE