Essays about: "automatization"

Showing result 1 - 5 of 26 essays containing the word automatization.

 1. 1. Investigating Persistence Layers for Notifications

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Isabel Ghourchian; [2019]
  Keywords : Databases; Notifications; Storage; Events; NoSQL; SQL; Schema; JSON; Databaser; Notifikationer; Lagring; Event; NoSQL; SQL; Schema; JSON;

  Abstract : This work was carried out for Cisco at the Tail-f department. Cisco’s main focus is on network and telecommunication. The Tail-f department is the developer of a network service automatization product that allows customers to automate the process of adding, removing and manage their developed devices and services in their network. READ MORE

 2. 2. Advancing blockchain: A case of blockchain-enabled residential P2P electricity trading

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Author : Karolina Brucknerova; Ina Zappe; [2019]
  Keywords : blockchain; energy sector; energy decentralization; peer-to-peer electricity trading; ecosystem;

  Abstract : Moving towards decarbonization, the energy sector is facing a challenge of incorporating an increasing number of renewable energy sources generators in the existing electricity system. One of the proposed solutions is the adoption of blockchain-enabled residential P2P electricity trading. READ MORE

 3. 3. Återväxtkontroll med drönare : utvärdering av möjligheter och problem

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Victor Kingstad; Mårten Tovedal; [2018]
  Keywords : återväxtinventering; drönare; inventering; gimbal; bildtolkning;

  Abstract : Återväxtkontroller genomförs för att tillgodose de krav som lag och skogsägare ställer på återbeskogning. Kontrollerna som idag genomförs manuellt i fält bör gynnas av en automatisering och digitalisering för att minska kostnaderna. READ MORE

 4. 4. Metal Recovery by Electro Winning - A Product Concept

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Avd.); KTH/Integrerad produktutveckling

  Author : Erik Hedin; Johan Rohde-Nielsen; [2018]
  Keywords : Metal recovery; electro winning; electrolysis; electroplating; concept development; Metallåtervinning; elektroutvinning; elektrolys; elektroplätering; konceptutveckling;

  Abstract : En konceptlösning för ett elektrovinningssystem utvecklas baserat på Glenngårds (2019) tidigare arbete. Arbetet är genomfört så att det besvarar tre frågor om en potentiell konceptlösning. Frågeställningarna inkluderar vilka krav som behöver uppfyllas, design av en passande arkitektur och hur vissa konceptparametrar kan verifieras. READ MORE

 5. 5. Implementation of dynamic route optimization - drivers and barriers

  University essay from Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Author : Victor Karlsson; Susanna Olsson; [2018]
  Keywords : Drivers and barriers; advantages and disadvantages; SWOT-analysis; system implementation; dynamic route optimization;

  Abstract : Svevia is a company working with installation, occupancy and operation of infrastructure. They are currently testing and developing a new system called dynamic route optimization (DynOpt) in cooperation with B and M Systemutveckling. READ MORE