Essays about: "automobile management"

Showing result 1 - 5 of 26 essays containing the words automobile management.

 1. 1. The German Automobile Supply Industry : Evaluating the Future Preparedness of a German Automotive Supplier company using the Maturity Model of Corporate Foresight

  University essay from Uppsala universitet/Industriell teknik

  Author : Felix Lüer; [2019]
  Keywords : Automotive Supply Industry;

  Abstract : Growing markets and fast discontinuous changes challenge companies to stay in line with their goals and maintain their market share. The environmental dynamism, complexity and hostility are aspects that require strategical preparation to maintain success on the market. READ MORE

 2. 2. Knowledge Taxonomy & Transfer: A Case Study

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Author : Chetan Prasad Kunderu; Renma Hassan; [2018]
  Keywords : Knowledge transfer; Start-up; Tacit knowledge transfer; Knowledge transfer challenges; Knowledge transfer framework.;

  Abstract : Knowledge and management of that knowledge have been a corner-stone for many enterprises. Creation, dissemination and preservation of knowledge is a difficult task for many organizations. READ MORE

 3. 3. User Interface Design of Head-Up Display Using Scenarios : An Early Stage Innovation Project at Bombardier

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : Rohit Agarwal; [2018]
  Keywords : Head-up display; HUD; train; safety; Early-stage innovation; train safety; train cabin; Driver Machine Interface; User Interface; scenario-based design; User Technical Scenario Process; Scenario Building; User Interviews; Workshop; technical design; product development; product design; new product development; joint development; Head-up display; HUD; tåg; trygghet; Tidig scen innovation; tågsäkerhet; tåghytt; Drivrutinsgränssnitt; Användargränssnitt; scenario-baserad design; Användar Teknisk Scenario Process; Scenario Building; Workshop; teknisk design; produktdesign; ny produktutveckling; gemensam utveckling;

  Abstract : Head-up display (HUD) är en beprövad teknik inom flyg och bil, vilken gör det möjligt för piloter och förare att få tillgång till information utan att uppmärksamheten avleds från omvärlden. Liknande fördelar kan uppnås genom installation av HUD i tåg. READ MORE

 4. 4. Gaturummet - dess roll genom historien och spaning efter framtida potential

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Carin Wincent; [2017]
  Keywords : gaturum; historia; stadsplanering; utveckling; mänskliga aktiviteter; industrialism; bilism; cyklist; fotgängare;

  Abstract : Gaturummet har genom historien haft en stor betydelse för oss människor. Ett offentligt rum i staden som används av människor från alla samhällsklasser och till många olika aktiviteter. När den industriella revolutionen påbörjades och bilismen gjorde sitt intåg under början av 1900-talet förändrades människors transportvanor. READ MORE

 5. 5. Energy-saving behavior in industrial management ─A case study of an automobile producer in Central Europe

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Theresa Eva Scherling; [2017]
  Keywords : Sustainable Development; automobile producer; energy-saving behavior; industrial management; organizational readiness; perceptional case study;

  Abstract : Industry is one of the major energy consumers resulting in negative environmental impacts in the world. In this context, industrial energy management becomes critically important when improving industrial energy savings. Emphasized is the careful energy treatment in the Sustainable Development Goals of the United Nations. READ MORE