Essays about: "avel"

Showing result 1 - 5 of 151 essays containing the word avel.

 1. 1. Semen quality of the Bernese Mountain Dogs in Sweden

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Angus Lau; [2021]
  Keywords : Semen quality; sperm defect; Bernese mountain dog; sperm morphology;

  Abstract : This study aimed to have a better understanding of the semen quality of the Bernese mountain dog population in Sweden. Semen and blood samples were collected from 65 male Bernese mountain dogs, both breeding dogs and dogs not intended for breeding. Examination of testicles and prostates were also performed. READ MORE

 2. 2. Kartläggning av reproduktionsproblem hos berner sennentikar : med fokus på kullstorlek, förlossningsproblem och valpdödlighet

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Linda Sofia Rasmus; [2021]
  Keywords : Berner sennen; dystoki; fertilitet; kullstorlek; reproduktion; reproduktionsproblem; valpdödlighet;

  Abstract : 2009–2019 rapporterades årligen i medeltal 74 berner sennenkullar till Svenska Sennenhundklubben (SShK). Renrasiga hundars reproduktion är betydelsefullt för avel och rasens hälsa. Tidigare studier har undersökt reproduktionsproblem hos hundar både i Sverige och internationellt. READ MORE

 3. 3. Testosterons betydelse för hanhundens fertilitet : kan analys av dess serumkoncentration bidra till fertilitetsdiagnostik?

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Stina Wallander; [2021]
  Keywords : testosteron; SHBG; FAI; CPSE; spermier; fertilitet;

  Abstract : Vid avel av hundar är det viktigt med en god fruktsamhet för att få en bred avelsbas. För utvärdering av fertilitet hos handhudar används ofta analys av ejakulat. I denna studie analyseras även serumkoncentration av testosteron för att se om det är en koppling mellan den och spermakvaliteten eller en hanhunds fertilitet. READ MORE

 4. 4. Genomisk selektion på besättningsnivå : uppföljning av LD-projektet

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Sofia Wahlèn; [2020]
  Keywords : genomisk selektion; enkät; avelsvärdering; mjölkkor; avel; genetiska markörer;

  Abstract : Avelsarbete är ett viktigt ekonomiskt verktyg i mjölkkobesättningar idag och för att göra den mer effektiv kan man använda sig av genomisk selektion (GS). Genom modern teknik kan man idag segmentera och kartlägga en stor del av ett djurs genetiska förutsättningar och skapa genetiska markörer som visar vilka egenskaper ett djur är bärare av vilket ger en förståelse för vad som påverkar dess funktion och lönsamhet i besättningen. READ MORE

 5. 5. Hopp- och dressyrstammade hästars temperament vid unghästtest : en utvärdering av temperamentsprotokoll för svenska varmblodiga ridhästar

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Maria Larsson; Martina Stenkvist; [2020]
  Keywords : avel; linjär beskrivning; hästens mentalitet;

  Abstract : Evaluation of temperament protocol at SWB’s young horse test Equestrian sport is considered one of the largest sports in Sweden with approximately 500 000 active participants. The three major disciplines are show jumping, dressage and eventing and the Swedish Warmblood is the most common breed. READ MORE