Essays about: "avfolkning"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the word avfolkning.

 1. 1. Kvinnors frigörelse från familjen : en inblick i Japans familjestruktur och dess inverkan på befolkningsutvecklingen

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lovisa Segersvärd; [2022]
  Keywords : familjestruktur; Japan; könsroller; befolkningsutveckling; avfolkning; landsbygd;

  Abstract : Denna uppsats handlar om hur Japans familjestruktur har förändrats sedan slutet av andra världskriget samt dess möjliga påverkan på landsbygden. Undersökningen gjordes genom en litteraturstudie där en bok om avfolkningsproblematiken i Japan samt ett antal vetenskapliga artiklar skrivna av Japanexperter har använts. READ MORE

 2. 2. Nyckelparametrar för en levande landsbygd

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Hanna-Louise Aasen; [2020]
  Keywords : landsbygd; landsbygdsutveckling; urbanisering; ruralisering; avfolkning; resiliens; klimatförändringar; jordbruk;

  Abstract : Denna uppsats behandlar frågan om levande landsbygd, där människor bor och trivs i hela landet, samt vilka förutsättningar gjort att så idag inte är fallet i Sverige. Upptäckten av fossila energislag har förändrat den mänskliga civilisationen på många sätt, inte minst genom förändrade produktionssätt inom framställningen av livsmedel och skogsråvara samt fabriksproduktionen av varor. READ MORE

 3. 3. Who will survive in Stockholm Archipelago? : A longitudinal analysis of firm-survival in a peripheral region

  University essay from Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Author : Youssouf Merouani; [2020]
  Keywords : firm-survival; Stockholm Archipelago; peripherality; multilevel modeling; three-level lo-gistic regression.;

  Abstract : This longitudinal study investigates firm-survival in a peripheral region. The analysis relies on a unique longitudinal dataset, encompassing all firms in 17 Stockholm Archipelago islands during 2000-2019, collected through data triangulation methods. READ MORE

 4. 4. Flytta eller stanna? : unga vuxnas flytt från landsbygdskommuner

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Lovisa Bergsten; [2016]
  Keywords : landsbygd; landsbygdsutveckling; Västra Götalandsregionen; avfolkning; befolkningsminskning;

  Abstract : Medan vissa kommuner och (storstads-)regioner tampas med en bostadskris som liknar den åren föregående miljonprogrammets sjösättning i Sverige, brottas andra med en avfolkning som gör att existensberättigandet som kommun kan ifrågasättas. Urbanisering och avfolkning av landsbygden är en trend över stora delar av världen, inte bara i Sverige, och troligtvis kommer den här trenden att fortsätta. READ MORE

 5. 5. The Impact of Climate Change and Man on the Spatial Distribution of Wildfire Events : A GIS and Ranking System Approach

  University essay from Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Author : Stephanie Hurst; [2015]
  Keywords : Wildfire; Climate change; GIS; Ranking system; Human risk; skogsbrand; klimatförändringar; GIS; rankingsystem; mänsklig risk;

  Abstract : Wildfire is a destructive and devastating phenomenon experienced all around the world, which is predicted to increase in frequency and geographical range as climate change continues throughout the 21st century and beyond. This paper used a GIS approach to analyse the expected change in wildfire geographical range by 2050 using a Global Climate Model of the worst case scenario. READ MORE